Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami: „Zabawy z wizytówkami”

Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami: „Zabawy z wizytówkami”
1.0
1 ocena
Oceń

Grupa wiekowa: 4 latki

Cele ogólne:

 

 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu zainteresowań czytaniem,
 • Rozwijanie wiary we własne siły,
 • Wzmacnianie koordynacji pracy obu półkul mózgowych,
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej, pamięci i koncentracji.

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 

 • Potrafi odnaleźć swoją wizytówkę,
 • Zna i odczytuje imiona kolegów,
 • Układa swoje imię wg wzoru z rozsypanki literowej,
 • Wykonuje ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej – Rytmizacja PACE.

Metody:

 

 • Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak,
 • elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona,
 • rozmowa kierowana, instrukcje, objaśnienia, praktyczne działanie.

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Pomoce: wizytówki dzieci, kwiaty z wizytówkami, podpisane koperty dla każdego dziecka z rozsypanką literową, tamburyno, kubki z wodą, muzyka do rytmizacji PACE

 

 

Przebieg zajęć:

1. Rytmizacja PACE – Kinezjologia Edukacyjna (przy muzyce):

 • Picie wody
 • Punkty na myślenie – jedną ręką masujemy dwa punkty znajdujące się pod obojczykiem z obu stron mostka, drugą rękę trzymamy na pępku. Układ powtarzamy, zmieniając rękę.
 • Ruchy naprzemienne– podnosimy do góry prawe kolano i dotykamy go lewą ręką, następnie podnosimy lewe kolano i dotykamy go prawą ręką, skręcając całe ciało.
 • Pozycja Dennisona - dłonie pod pachami, kciuki na zewnątrz, nogi skrzyżowane, czubek języka dotyka podniebienia, oczy zamknięte. Dzieci, wykonując tę pozycję leżą na dywanie.

2. Zabawa „Sprawdzamy obecność” – rozpoznawanie swojej wizytówki:

 

Dzieci poruszają się przy rytmach tamburyna; na przerwę w muzyce  odsłaniają wizytówki leżące na dywanie (powtórka); na kolejną przerwę podchodzą do swojej wizytówki, zabierają ją i siadają na brzegu dywanu. Gdy usiądą - szybkie sprawdzenie poprawności wykonania.

3. Zabawa „Kto jest nieobecny?”- rozpoznawanie wizytówek nieobecnych kolegów i koleżanek:

 

Pozostałe wizytówki, leżące na dywanie zbierają wybrane dzieci i podają nauczycielce. Nauczyciel pokazuje kolejno wizytówki, chętne dzieci odpowiadają kogo nie ma.

4. Zabawa „Detektyw” – wyszukiwanie zamienionych wizytówek:

 

Dzieci siedzą w kole, wizytówki odwracają do środka. Wybrane
odchodzi na bok i zasłania oczy. Nauczyciel w tym czasie zamienia
dwie wizytówki. Dzieci proszone do zabawy odszukuje zamienione wizytówki.

5. Zabawa „Zanieś koledze wizytówkę” – rozpoznawanie wizytówek kolegów i koleżanek z grupy:

 

Wizytówki leżą na dywanie, dzieci ustawione w kole poruszają się w lewą i prawą stronę przy słowach „W prawo (w lewo) koło kręci się”. Na przerwę stają przed wizytówką, którą zabierają i wręczają właścicielowi. 

6. Zabawa „Pociąg z wizytówkami” – rozpoznawanie swojej wizytówki:

 

Nauczyciel pokazuje kolejno dzieciom zebrane wcześniej wizytówki i zaprasza do pociągu przy słowach „Jedzie pociąg z daleka…”. Dziecko, które rozpozna swoją wizytówkę wsiada do pociągu.

7. Zabawa „Koperty z imionami” – układanie imienia z rozsypanki literowej wg wzoru. Praca przy stolikach 

8. Zabawa „W ogrodzie” – rozpoznawanie wizytówek kolegów
i koleżanek:

 

Dzieci losują kwiaty z ukrytą wizytówką i wręczają je właścicielowi.

 

 

PODSTAWOWY SCHEMAT ĆWICZEŃ WPROWADZAJACYCH – rytmizacja (PACE) – można wykorzystać podkład muzyczny

 

Rytmizacja pozwala wyjść z homeostazy, czyli nadanie właściwego rytmu miedzy ciałem a mózgiem.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi