Scenariusz zajęć patriotycznych z okazji Święta Niepodległości

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Scenariusz zajęć patriotycznych z okazji Święta Niepodległości
Oceń
Drukuj

Scenariusz zajęć patriotycznych z okazji Święta Niepodległości

 

„POLAK MAŁY”

 

 

Grupa wiekowa: 3 – 6-latki

 

Cele ogólne:

-        kształtowanie umiejętności rozpoznawania i opisywania poszczególnych symboli

-        narodowych,

-        poznanie słów i melodii hymnu narodowego,

-        doskonalenie i utrwalenie wiadomości na temat własnego kraju,

-        zapoznanie z mapą Polski.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

-        wymienia trzy symbole narodowe Polski,

-        śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu narodowego wraz z refrenem,

-        potrafi zachować właściwą postawę podczas śpiewanego hymnu,

-        tłumaczy co oznaczają kolory, z których składa się nasza flaga,

-        wskazuje na mapie: Warszawę, Morze Bałtyckie, Tatry, rzekę Wisłę,

-        opisuje godło swojego kraju.

 

Metody:

-        słowna – pogadanka, rozmowa kierowana,

-        oglądowa – pokaz,

-        metoda aktywności twórczej.

 

Formy pracy:

-        grupowa,

-        zespołowa,

-        indywidualna.

 

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

duża postać Małego Polaka; film edukacyjny pt.: „Polskie symbole narodowe”; 3 ilustracje: flaga, godło i hymn (kilka pierwszych wersów z nutami i pięciolinią); nagranie hymnu; słowa hymnu dla nauczyciela; białe i czerwone karteczki (dla każdego dziecka po jednej białej

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!