Scenariusz zajęć „Piosenka o prawach dziecka”

Scenariusz zajęć „Piosenka o prawach dziecka”
Oceń

Temat kompleksowy: Prawa dziecka znamy

 

Sytuacja edukacyjna: Gra na instrumentach do piosenki pt. „Piosenka o prawach dziecka”

 

Grupa: VI „Wiewiórki” (5-6-latki)

 

Zamierzone osiągnięcia uczniów (cele operacyjne):

 

Cel poznawczy:

 

 • muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu,
 • tworzy akompaniament, gra w orkiestrze z dyrygentem,
 • układa wyrazy z sylab: gi-ta-ra, tam-bu-ry-no, trój-kąt, kla-we-sy, pia-ni-no, trą-bka;

 

Cel kształcący:

 

 • kształci słuch poprzez rozpoznanie i nazywanie instrumentów muzycznych, dźwięków dochodzące z otoczenia,
 • dostrzega zmiany charakteru muzyki: dynamiki, tempa i wysokości oraz wyraża ją ruchem,
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną,
 • porusza się przy muzyce i do muzyki - wyrabia płynność i zręczność ruchów, sprawnie porusza się w przestrzeni;

 

Cel wychowawczy:

 

 • obdarza uwagą inne dzieci i nauczycielkę,
 • stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

 

Metody:

 

 • słowna: instrukcje,
 • czynna: aktywizująca: promyczkowe uszeregowanie, kosz i walizka, zadań stawianych do wykonania,
 • oglądowa: obrazki, ilustracje;

 

Formy:

 

 • zbiorowa,
 • indywidualna,
 • grupowa;

 

Przestrzeń edukacyjna: płyta CD, odtwarzacz CD, ilustracje, koperty, instrumenty, gazety, batuta, ołówki

 

Przygotowanie nauczyciela: Program „Przez zabawę do wiedzy”

 

 

Pełny scenariusz do pobrania poniżej.

 

 

Opracowała: Paulina Olszewska

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi