Scenariusz zajęć prowadzonych metodą dramy w grupie 5-6 latków

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą dramy w grupie 5-6 latków
5.0
1 ocena
Oceń

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU LITERATURY DZIECIĘCEJ POPROWADZONEJ METODĄ DRAMY.

POMOCE:
- elementy papierowe postaci Warsa i Sawy , napisy do globalnego czytania: WARS, SAWA, WARSZAWA, duży arkusz papieru, blok, kredki, nożyczki, klej, muzyka z CD, odznaka: "Świat legend" (dla każdego dziecka), symbole do zabawy.

FORMA PRACY: grupowa, zespołowa, indywidualna.

CEL GŁÓWNY:  budzenie zainteresowania polskimi legendami.

CELE OPERACYJNE:

- potrafi powiedzieć własnymi słowami co to jest legenda oraz podać inne formy literackie: opowiadanie, bajka, wiersz.
- umie wczuć się w odtwarzaną rolę.
- potrafi wypowiadać się całymi zdaniami na określony temat.
- zna zasady posługiwania się nożyczkami.
- potrafi porządkować stanowisko pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przypomnienie legendy o: "Warsie i Sawie"- dzieci z nauczycielką krótko opowidają o legendzie, wymieniają postaci występujące w niej. Nauczycielka pyta: "Co to jest legenda?", "W jaki jeszcze inny sposób dzieci dowiadują się nowych wiadomości w przedszkolu?", "Co to jest bajka?"

2. Zabawa ruchowa: "Co to jest?"- Nauczycielka czyta fragmenty różnych rodzajów literackich, dzieci odgadują co to jest i stają pod symbolami rozmieszczonymi w sali: B - bajka, L- legenda, O- opowiadanie, W - wiersz.

3. Zabawa dramowa: "Rybak i Syrena" - chłopcy to rybacy, dziewczynki - to syreny (budzenie wyobraźni, wcielanie się w rolę), podkład muzyczny z CD.

4. Ćwiczenie dramowe: "Spotkanie Warsa i Sawy" - nauczycielka pyta, jak mogli zachowywać się Wars i Sawa, kiedy się spotkali? Dzieci dobierają się w pary (chłopiec - dziewczynka, jeśli nie ma pary mogą być dwie dziewczynki do jednego chłopca lub odwrotnie). Na sygnał: "Hop!" dzieci odtwarzają zachowania postaci z legendy.

5. Rozmowa: "Sawa" - wyznaczone przez nauczycielkę dzieci układają na podłodze z elementów postać Sawy. Rozmawiają na jej temat. Nauczycielka: "Musimy się dowiedzieć co ludzie mówią o syrenach" (wspólnie nasłuchują), "Niektórzy mówią prawdę, inni nie, dlatego musimy ją ustalić, by stworzyć prawdziwą legendę".
wypowiedzi dzieci o syrenie:
" ma rybi ogon, połowę ciała ma, jak człowiek, potrafi pięknie śpiewać, mieszka w głębinach wody".
N: "Czy ktoś widział syrenę?" - nie
"Wiemy o niej z opowiadań innych ludzi, tak powstają legendy".

6. Dalsze opowiadanie legendy:
Wars zakochał się w Sawie z wzajemnością, Sawa straciła ogon i stała się kobietą. Zamieszkali wspólnie w rybackiej chacie. Od ich imion WARS i SAWA ( nauczycielka pokazuje dzieciom napisy do globalnego czytania), powstała nazwa wsi WARSZAWA, a potem miasta.
N: "Co to jest Warszawa?"
Dz: "stolica Polski".

7. Ćwiczenie plastyczne:"Legenda o Warsie i Sawie" -
Nauczycielka rozdaje dzieciom materiał plastyczny i dzieli je na zespoły:
I) wykonuje :fale
II) wykonuje: chatę rybacką
III) dwie dziewczynki rysują Warsa i Sawę
IV) wykonuje: drzewa

Narysowane elementy dzieci wycinają.

8. Ćwiczenie teatralne - tworzenie scenki: "Odgrywamy legendę":
Dzieci biorą wycięte elmenty do rąk i ustawiają się, tworząc z nich i siebie scenkę, odtwarzając własnym ciałem, to co przedstawia ich rysunek.

9. Ćwiczenie plastyczne: "Obraz":
Dzieci naklejają swoje elementy na duży arkusz papieru, tworząc ilustrację do legendy. Nauczycielka umieszcza ją w widocznym miejscu, a nad nią umieszcza napis: "Wars i Sawa".

10. Zakończenie zajęć -
Nauczycielka dziękuje dzieciom za zabawę, w nagrodę za to, że wiedzą tak dużo o tej legendzie wręcza im odznakę: "Świat Legend".

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi