Scenariusz zajęć reedukacyjnych w oddziale przedszkolnym

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć reedukacyjnych w oddziale przedszkolnym
3.0
1 ocena
Oceń
{

Temat: „Do przodu prawą rączkę daj”- ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną w oparciu o zabawy ruchowe i ilustracje.

Temat: „Do przodu prawą rączkę daj”- ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną w oparciu o zabawy ruchowe i ilustracje.


Grupa wiekowa: 4 i 5-latki

Cele psychoterapeutyczne:

 • Ćwiczenie percepcji słuchowej poprzez rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dziecka.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
 • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • Zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,

Cele lingwistyczne:

 • rozumienie i stosowanie w wypowiedziach wyrażeń przyimkowych (zawierających np: na, do, obok…),
 • stosowanie w mowie czynnej nowego słownictwa,
 • tworzenie rymów do podanych wyrazów – kończenie wiersza- rymowanki

Przewidywane efekty - dziecko:

 • Uczy się rymowanki na pamięć,
 • Wskazuje prawą i lewą  rękę oraz stronę swojego ciała,
 • Dopowiada  rymujące się słowa,
 • Łączy w pary obrazki  określając słownie przyjęte przez siebie kryterium,
 • Opowiada treść obrazka,
 • Rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni::  na, pod, za, obok…,
 • Składa obrazek pocięty na części według wzoru lub bez niego,
 • Posługuje się sprawnie nożyczkami, wycinając małe i duże koła,
 • Przykleja wycięte kółka w wyznaczone miejsca,

Metody:

 • Metody czynnościowe (angażujące dziecko w działaniu):
 • Metody słowne (rozmowa, opowiadanie, instrukcja słowna).

Formy pracy:

 • w parach,
 • indywidualna,
 • z całą grupą.

Środki dydaktyczne:

 • ilustracje, przedmioty do rozkładania, woreczki, pocięty obrazek-puzzle, obrazek –postacie z bajek, obrysy małych i dużych kół, nożyczki, kleje, obrazki: ławka, chmurka, płotek, kot, drzewo.

I OGNIWO – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Powitanie  – „Witam Cię” – pląs integracyjny z Pedagogiki Zabawy – ćwiczenie integrujące dzieci

Witam cię i klaszczę w ręce swe –
Cieszymy się, bawimy się -
Wesoło razem jest !

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa
Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach, na sygnał „w  prawo” zwracają się w prawą stronę, na sygnał „w lewo” zwracają się w lewa stronę.

II OGNIWO – CZĘŚĆ KOREKCYJNO –  USPRAWNIA JĄCA

1. „Sum” – nauka rymowanki – ćwiczenie pamięci słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – słuchowo-ruchowej

Płynie duży sum, sum, sum
Wokół słychać szum, szum, szum
Małe rybki – co, co, co?
Uciekają aż na dno.

Zabawa w parach –wypowiadanie rymowanki razem z umówionym sposobem wyklaskiwania

Płynie (każdy klaszcze w swoje dłonie
Duży (klaśniecie w dłonie partnera)
sum, sum, sum (klaśnięcie 3x o swoje kolana)

2. „Zrób tak …” – dziecko wykonuje polecenia według instrukcji n–la – ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała  określanie prawej i lewej strony własnego ciała.

Dzieci stoją w sali w rozsypce, wykonują zadania zgodnie z poleceniem n-la:

 • wyciągnij do przodu  lewą rękę, prawą rękę,
 • tupnij prawą nogą,
 • prawą ręką dotknij  kolana,
 • lewą ręką dotknij prawego ucha,,
 • połóż woreczek na prawej nodze,
 • połóż woreczek z przodu
 • połóż woreczek obok siebie

3. Naklejanie przedmiotów w odpowiednim położeniu
Naklej na obrazku (schemat domku):

 • pod oknem ławkę
 • z prawej strony drzewo
 • z lewej płot na płocie kota
 • nad domem chmurkę

Twoje uwagi i pomysły

Tagi