Scenariusz zajęć ruchowych dla 4-5-latków

Scenariusz zajęć ruchowych dla 4-5-latków
5.0
2 oceny
Oceń

Temat: Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem nietypowych przyborów butelek plastikowych

 

Cel ogólny: rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia

 

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

  • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
  • wykonuje poprawnie ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej,
  • współdziała w zespole,
  • dziecko uczy się wykorzystywać odpad (plastikowa butelka) do bezpiecznej zabawy;

 

Metody: zabawowo-naśladowcza, zadaniowa

 

Formy: frontalna, zespołowa

Środki dydaktyczne: tamburyno, plastikowe butelki, odtwarzacz CD, płyta CD z utworami muzycznymi.

 

 

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:


1. Marsz przy piosence „Gimnastykę lubią dzieci”, rozdanie przyborów.


2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kto umie słuchać”. Dzieci biegają swobodnie, na sygnał zatrzymują się i podnoszą butelkę zgodnie z poleceniem.


3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Zające kicające”. Dziecko kuca i oburącz łapie butelkę za końce i układa na kark, dokładnie na wysokość łopatek i podskakuje próbując wyprostować plecy.

II. Część główna:

 

1. Ćwiczenie kształtujące postawę ciała „Na boki”. Dzieci staja w lekkim rozkroku, unoszą ręce trzymając brzegi butelki, wykonują skłony boczne w lewą i prawą stronę.


2. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej - skłony do przodu i do tyłu, kręcąc butelką jak bączkiem po podłodze.

 

3. Zabawa bieżna „Dotknij butelkę”. Butelka z tyłu, trzymana oburącz w dole - w biegu próba dotknięcia butelki piętami.


4. Zabawa na czworakach „Toczenie butelki”. Dzieci chodzą na czworakach i toczą przed sobą butelkę raz prawą raz lewą ręką na zmianę.


5. Zabawa rzutna. Dzieci stają w lekkim rozkroku. Podrzucanie butelki w górę i chwyt oburącz. Po opanowaniu chwytów można wykonać dodatkowe zadania przed chwytem np. klaśnięcie w dłonie.

 

6. Skoki-butelki leżą na podłodze-różne formy przeskoków przez butelkę: obunóż i jednonóż w przód, w tył, w bok.

 

7. Zabawa zespołowa „Biegająca butelka” - dzieci ustawione w rozkroku, jedno za drugim, podają sobie butelkę między nogami. Dziecko, które poda butelką, biegnie na koniec rzędu i tak na zmianę. Ćwiczenie wykonujemy również poprzez podawanie górą (nad głową).

III. Część końcowa:


1. Ćwiczenie o małym charakterze ruchu - marsz przy spokojnej muzyce, odłożenie butelek w wyznaczone miejsce.

 

                                                                                       
Autor: Marta Filipiuk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi