Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć w grupie 3-4 latków
2.5
2 oceny
Oceń
{

„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych”

„Popołudnie wróżb i zabaw andrzejkowych”


FORMA: zespołowa

CELE OGÓLNE:
- zdobywanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych – czynny udział w zabawie,
- integracja rodziców i dzieci,
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, podporządkowanie się przyjętym zasadom,
- wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego dziecka poprzez ruch i bliski kontakt emocjonalny z rodzicem,
- wytworzenie miłej atmosfery, zaufania do nauczyciela i przedszkola.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- dziecko potrafi rozwiązywać proste zagadki słowne,
- dziecko nabywa swobody w rozmowach prowadzonych na określony temat,
- dziecko kształci swą spostrzegawczość wzrokową i koordynację wzrokową,
- dziecko potrafi współdziałać w zespole.

METODY:
słowna – rozwiązywanie zagadki, rozmowa
czynna – zadania stawiane do wykonania, samodzielne doświadczenia dzieci,

 

POMOCE: treść zagadki słownej, obrazek wróżki, obrazki do składania dla każdego dziecka (pantofelek), magnetofon, taśma z muzyką do zabaw, lampa, ekran, woskowe wytwory dzieci, rekwizyty do wróżb (papierowe, kolorowe świece, plansze z horoskopami, kubeczki a pod nimi piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, cukierek, obrazki przedstawiające różne przedmioty charakterystyczne dla poszczególnych zawodów, teksty przysłów związanych z andrzejkami.

PRZEBIEG:

1. Wprowadzenie – krótka informacja na temat historii i tradycji wróżb andrzejkowych: Wigilia św. Andrzeja przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta chciały w tym dniu dowiedzieć się wszystko o swym przyszłym losie. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie. Dawniej istotną częścią wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, które obecnie maja charakter zabawowy. Dawniej na wodę lano ołów a obecnie leje się wosk. Z uformowanych w ten sposób figur przepowiada się przyszłość, można ją odczytywać pod światło, co cień pokaże, np. jaki zawód będzie miał chłopiec, lub jaką zabawkę czy zwierzątko dostanie dziecko od św. Mikołaja bądź na gwiazdkę. Istnieje bardzo dużo innych jeszcze wróżb związanych z wigilią św. Andrzeja, które i wy za chwilę poznacie.

2. Zabawa integrująca w kole wspólnie z rodzicami.
Dzieci i rodzice stoją w dużym kole, nauczycielka wypowiada następujące zdania a dzieci i rodzice wykonują gest machania dłonią do siebie nawzajem:
„niech pomachają do mnie osoby, które wierzą we wróżby andrzejkowe”,
„niech pomachają do mnie osoby, które na widok kominiarza łapią się za guzik”,
„niech pomachają do mnie osoby, które nie wierzą we wróżby, ale przyszły tu aby dobrze się bawić”,
„niech pomachają do mnie osoby, które chciałyby umieć czarować”.

3. Zagadka słowna „wróżka”
„Co to za dziewczynka ma roboty wiele a na pięknym balu gubi pantofelek”.

4. Zagadka obrazkowa dla dzieci – składanie obrazka z części „pantofelek” z bajki pt. „kopciuszek”.

5. Zabawa ruchowa integrująca w kole wspólnie z rodzicami „Ludzie do ludzi”.
Dzieci w raz z rodzicami ustawieni w dużym kole, na hasło nauczycielki np. „kolana” dzieci wraz z rodzicem witają się kolanami, „łokieć” – witają się łokciami itp. A na hasło „ludzie do ludzi” dzieci i rodzice zmieniają swoje miejsce w kole i zabawa toczy się dalej tak samo.

6. Teatr cieni – odkrywanie tego co nam niesie los poprzez przyglądanie się cieniom woskowych tworów, które powstały w skutek lania wosku przez ucho od klucza, wcześniej na zajęciach z nauczycielką.

7. Andrzejkowe wróżby:

a) „kolorowe świece” – rodzice wraz z dziećmi wybierają kartonową świecę w ulubionym kolorze, a następnie odczytują co oznaczają wybrane kolory:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi