Tańcowała igła z nitką - scenariusz zajęć w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Tańcowała igła z nitką - scenariusz zajęć w grupie 6 latków
Oceń
{

"Tańcowała igła z nitką" - zabawy słowne w oparciu o treść wiersza J. Brzechwy

"Tańcowała igła z nitką" - zabawy słowne w oparciu o treść wiersza J. Brzechwy


Cele:

- zapoznanie dzieci z zapisem graficznym głoski „i" - literą „i, F  drukowaną i pisaną, małą i wielką na podstawi wyrazu „ igła".   

- Poznanie funkcji „i" jako spójnika.
- analiza i synteza słuchowa podanych wyrazów.
- utrwalenie poznanych liter w trakcie odczytywania wyrazów i zdań.
- wzbogacanie słownika, wyjaśnianie wyrazów wieloznacznych. pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
- integrowanie zespołu dziecięcego.

Metody:
- poszukujące - wyszukiwanie odpowiedzi na podstawie obserwacji.
- ekspresyjne - wypowiedzi dzieci werbalne i niewerbalne.

- praktycznego działania - praca plastyczna.

Formy:
- zajęcie zorganizowane z całą grupą
- zabawy w zespołach kilku - osobowych
- praca indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Dzieci siedzą przed tablicą.
1. Na tablicy zasłonięty kartonikami z cyframi 1—6 znajduje się obrazek, który dzieci odsłaniaj ą rzucając kostką. Ilustracja do wiersza „Tańcowała igła z nitką" J. Brzechwy. Odgadnięcie tytułu wiersza.

2. Wysłuchanie wiersza odczytanego przez nauczycielkę. Rozmowa w oparciu o treść wiersza.
-  Jak tańczyła igła?
-  Jak tańczyła nitka?
Jaki był pożytek z „tańca" igły i nitki?
- Do czego są nam potrzebne igła i nitka?

3. Scenka dramowa - rozmowa dzieci:
Jedno dziecko to igła, a drugie nitka. Dzieci prowadza dialog, do rozmowy dołączają także element ruchu.

4. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej wg poleceń nauczycielki. Kiedy dzieci usłyszą wyraz rozpoczynający się głoską,,!" - wstają, natomiast kiedy usłyszą wyraz zawierający głoskę „i" w środku lub na końcu - klaszczą nad głową. Dzieci dokonują podziału na głoski wybranych wyrazów.

5. Analiza wyrazu „igła".
- podział na sylaby
" podział na głoski - tworzenie modelu i schematu wyrazu „igła" utrwalenie znajomości samogłosek

6. Pokaz litery drukowanej i pisanej, małej i wielkiej.
- Co Warn przypomina mała litera „i", a z czym Warn się kojarzy wielka litera „I".
-  Kiedy piszemy wielką literę „I".

7. Zastąpienie nakrywek w modelu wyrazu „igła" znanymi literami (i, a). Umieszczenie wyrazu „igła" pod modelem wyrazu, globalne odczytanie wyrazu.

8. Pisanie litery „i", „F na dywanie, w powietrzu, plecach kolegów.

9. Kostka - zabawa ruchowa (pedagogika zabawy)
Dzieci poruszają się dostosowując ruch do słyszanej muzyki; przerwa w muzyce" zadaniem dzieci jest ustawienie się w kółeczkach; ilość dzieci w kółeczku powinna być zgodna z liczbą oczek pokazywanych przez nauczycielkę na kostce. Dzieci wykonuj ą polecenia:
- jedno dziecko jest igłą, pozostałe to nitka, pada deszcz, dzieci chowają się pod parasolem, dzieci ze swojego ciała układają literę I.

10. Łączenie przedmiotów w pary.
Zadaniem dzieci jest uporządkowanie znajdujących się na tablicy rysunków przedmiotów. Dzieci łączą linią te przedmioty które do siebie należą i odczytują wymawiając „i" między rysunkami.(np. klocki i pudełko, młotek i gwoździe).

11. Synteza połączeń wyrazowych.
Dzieci odgadujące mówi nauczycielka, np. m.-y-d-ł-o-i-w-o-d-a, i-g-ł-a-z-n-i-t-k-ą. Chętne dzieci także mówią głoskując, a pozostałe składaj ą wyrazy w całość.

12. Przyporządkowywanie podpisów do obrazków.
Na tablicy znajdują się rysunki- igloo, indyk, igła- oraz napisy. Dzieci słuchają zagadki, a wyraz będący odpowiedzią na nią umieszczają pod odpowiednim obrazkiem. Dzieci układaj ą zagadkę na którą odpowiedź stanowi wyraz- igloo.

13. Odczytywanie zdań i umieszczenie ich pod odpowiednią ilustracją. Dzieci odczytuj ą odsłaniane kolejno zdania: Irek ma igłę. To mama, tata i łga. Tu auto, a tam dom. a następnie podpisuj ą nimi właściwa ilustrację.

14. Układanie zdań do przedstawionych ilustracji.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi