Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich
Oceń
{

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-letnich

Temat: Jesienna moda 

 

Cel ogólny: 

 •  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

 

 

Cele szczegółowe: 

 • Wie na czym polega zawód krawcowej; 
 • Wie skąd się bierze wełna; 
 • Wie jak wygląda litera i, I; 
 • Potrafi kreślić literę i, I zgodnie z właściwym kierunkiem; 
 • Wysłuchuje głoskę „i” na początku, w środku, na końcu danego wyrazu. 

 

 

Metody: 

 

 • słowna: rozmowa, opowieść ruchowa, zagadki; 
 • czynna: zadań stawianych dziecku przez nauczyciela; 
 • oglądowa; 

 

 

Formy: 

 

 • zbiorowa; 
 • indywidualna. 

 

 

Środki dydaktyczne: 

 

 • różne przedmioty, w tym kłujące; 
 • plansze z atrybutami krawcowej; 
 • różne ubrania; 
 • monografia litery „I”, „i”; 
 • tacki z kaszą manną; 
 • płyta cd z muzyką do tańca igły i nitki. 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1.Prezentacja różnych przedmiotów, dzieci wyszukują pośród rzeczy takich, które są kłujące. Rozmowa na temat tego, jakie kłujące rzeczy jeszcze znają dzieci. 

 

2.„Tańcowała igła z nitką” – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy. 

 

3.Rozmowa dotycząca wiersza: „Kto jest bohaterem wiersza?”, „Jak tańczyły igła z nitką?”, „Co uszyły igła i nitka?” „Czyim atrybutem jest igła i nitka?” 

 

4.Rozmowa na temat zawodu krawcowej. Nauczyciel prezentuje na ilustracjach przedmioty związane z zawodem krawcowej, dzieci maja za zadanie odgadnąć co to za przedmiot i do czego służy - zabawa słownikowa. 

 

5.„Skąd się bierze wełna?” – rozmowa na temat pochodzenia wełny. Jakie ubrania ubiera się jesienią? Wyszukiwanie pośród ubrań tych, które są odpowiednie na jesienną pogodę. 

 

6.„Taniec igły i nitki” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci dobierają się w pary, jedno jest igłą, drugie nitką. Igła prowadzi nitkę w rytm muzyki. Po zakończeniu utworu dzieci zamieniają się rolami. 

 

7.Wyszukiwanie głoski „i” – dzieci szukają na ilustracji przedmiotów, które zaczynają się na głoskę „i”. 

 

8.Czy słychać „i”? – zabawa dydaktyczna, dzieci, gdy usłyszą głoskę „i” w wyrazie klaszczą w dłonie. 

 

9.Monografia litery „I”, „i” na podstawie wyrazu igła, Iga. 

 

Wypowiadanie wyrazów podstawowych, 

 

Wyklaskiwanie sylab w wyrazach podstawowych, 

 

Wypowiadanie głosek w wyrazach podstawowych, 

 

Wyszukiwanie wyrazów z taką sama głoską w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, 

 

Budowanie modelu wyrazów podstawowych z wykorzystaniem kolorowych kartoników, 

 

Przedstawienie drukowanej litery „I”, „i”, 

 

Demonstracja litery „I”, „i” pisanej – porównanie z literą drukowaną, 

 

Pokaz sposobu pisania litery „I”, „i” na tablicy, zwrócenie uwagi na kierunek kreślenia litery. 

 

Kreślenie litery „I”, „i” na tackach z kaszą manną. 

 

10.Zakończenie zajęć. 

 


Opracowała: mgr Daria Jurzak 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi