Piracka przygoda - scenariusz zajęć w grupie integracyjnej 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Piracka przygoda - scenariusz zajęć w grupie integracyjnej 6-latków
5.0
1 ocena
Oceń
{

„Piracka przygoda” - zabawy zespołowe

„Piracka przygoda” - zabawy zespołowe


Obszary edukacyjne:
obszar edukacji społecznej w integracji z obszarem integracji matematycznej oraz obszarem w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.

Cele ogólne:
- wdrażanie do wspólnego zgodnego wykonywania podejmowanych decyzji  w drodze naradzania, dyskutowania, okazywania pomocy dzieciom  słabszym i tym, które jej potrzebują w danej sytuacji,
- doskonalenie umiejętności czytania, logicznego myślenia oraz rozwiązywania prostych działań matematycznych

Cele szczegółowe: dziecko

- potrafi współdziałać w zespole,
- potrafi określić cechy prawdziwego pirata (odważny, dzielny, itd.)
- potrafi ułożyć loteryjkę sylabową oraz rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło
- umie odgadnąć zagadki słowne i dźwiękowe
- umie ruchem wyrazić radość, smutek i inne uczucia
- potrafi rozwiązać proste działania matematyczne
- potrafi wykonać polecenia zgodnie z instrukcją.

Środki dydaktyczne:

Symbole dla każdego dziecka (kotwica, ster, flaga z logo przedszkola). Rozsypanka wyrazowa umieszczona w kopertach dla trzech zespołów, krzyżówka, taśma magnetofonowa z nagranymi dźwiękami, ilustracja przedstawiająca skrzynię skarbów. Koperty dla trzech zespołów z działaniami matematycznymi, list, chustki dla każdego dziecka, skrzynia z ukrytym skarbem.

Przebieg:
1. „Poszukiwanie załogi” - rozmowa z dziećmi nawiązująca do zbliżających się wakacji i chęci przeżycia przygód, złożenie dzieciom propozycji, aby zostały piratami i zaciągnęły się na statek. Przedtem muszą się jednak wykazać różnymi umiejętnościami. Dzieci określają też jakie cechy powinien mieć pirat.

2. „Hymn piracki” – „Bum cyk, cyk, cyk i rata rata nie ma to jak los pirata” - dzieci uczą się słów hymnu.

3. „Będziemy piratami” - dzieci otrzymują kartoniki na szyję z jednej strony oznaczone literką „P”, a z drugiej kotwicą, sterem, flagą i zgodnie z otrzymanymi symbolami dzielą się na trzy zespoły.

4. Pierwsze zadania do wykonania: dzieci układają wyrazy z rozsypani sylabowej
a) grupa „steru” - wyrazy PIA-SEK, PI-RAT,
b) grupa „kotwicy” - wyrazy WO-DA, ZŁO-TO,   
c) grupa „flagi” - wyrazy ME-WA, SKAR-BY.
Z ułożonych wyrazów wybrane osoby z zespołów układają krzyżówkę i odczytują rozwiązanie STATEK.

5. „Wypływamy statkiem” - dzieci wypływają statkiem, aby przeżyć pirackie przygody, śpiewając hymn piracki. Dopływają do „BEZLUDNEJ WYSPY”.

6. Drugie zadanie do wykonania - każdy z zespołów rozwiązuje zagadkę słowną i dźwiękową
a) grupa „steru” – „Przebył śmiało wszerz i wzdłuż, oceany oraz wiele mórz” (pirat)- rozpoznaje odgłosy syreny statku
b) grupa „kotwicy” – „Co to jest - na pewno szybko odpowiecie­- cały świat na kartce tej odnajdziecie?” (mapa) - rozpoznaje odgłos wiatru.
c) grupa „flagi” – „Pod dowództwem kapitana pływa po morzach i oceanach” (statek) - rozpoznaje odgłos burzy, sztormu.

7. „Wyprawa po skarb” - zabawa pantomimiczna: - dzieci pokazują jak zachowuje się pirat:
- który wspina się na górę po skarb,
- który odnalazł skarb i jest pewien że to złoto,
- który odkrył, że ma kamienie.
Po wykonaniu zadania dzieci wypływają ze śpiewem hymnu na „wyspę skarbów”.

8. „Jesteśmy na wyspie skarbów” - na wyspie znajduje się plansza zasłonięta pociętym na części kartonem. Każda część oznaczona jest cyfrą. Każda grupa otrzymuje w kopertach działania matematyczne, które rozwiązuje i dopasowuje do właściwej cyfry. Zostaje odkryty obrazek przedstawiający skrzynię.

9. „Ukryty list” - jedno z dzieci z pomocą nauczyciela odczytuje treść odnalezionego listu. Zaśpiewanie hymnu.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi