Scenariusz zajęć w grupie od 3 do 6 lat - Majowa łąka

Scenariusz zajęć w grupie od 3 do 6 lat - Majowa łąka
4.3
4 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć w grupie od 3 do 6 lat - Majowa łąka

Temat: Majowa łąka. 

 

 

Cele ogólne: 

 

- rozwijanie kompetencji językowych w toku różnorodnych zabaw 

- rozwijanie umiejętności skupienia na wykonywanej czynności 

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi 

 

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko 3-4 letnie: 

 

- dzieli na sylaby wyrazy 2-3 sylabowe 

- rozwiązuje zagadki słuchowe 

- kończy rozpoczęte zdanie 

 

Dziecko 5-6 letnie: 

 

- wskazuje i nazywa elementy wymienione w wysłuchanym wierszu 

- dzieli wyrazy na sylaby 

- wysłuchuje głoski w nagłosie i wygłosie 

- odpowiada na pytania do wiersza całymi zdaniami 

- rozwiązuje zagadki słowne 

- formułuje wypowiedź na podstawie wylosowanych obrazków 

 

 

Metody (wg M. Kwiatkowskiej): 

 

- czynne (metoda zadań, ćwiczeń)  

- oglądowe (obserwacja i pokaz, udostępnianie sztuki) 

- słowne (objaśnienia, instrukcje, rozmowy, zagadki, wiersz, metody żywego słowa) 

 

 

Formy:  

 

praca z całą grupą, indywidualna  

 

Podstawa programowa: 

 

I-5, III-5, III-8, III-9, IV-2, IV-5, IV-6, IV-18 

 

Środki dydaktyczne: 

 

rymowanka na powitanie, wiersz „Majowa łąka” autorstwa własnego, ilustracje przedstawiające mieszkańców łąki, zagadki, obrazki przedstawiające las, łąkę oraz pole, obrazki tematycznie związane z łąką do losowania, emblematy przedstawiające słoneczka  

i chmurki. 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

 

 

1. Powitanie rymowanką- Dzieci wspólnie z nauczycielem recytują tekst rymowanki, ilustrując ja ruchem: 

 

W kole wszyscy się zbieramy (ustawiają się w kole) 

 

i z uśmiechem powitamy. (machają do siebie) 

 

W dłonie swoje zaklaszczemy (klaszczą) 

 

i cichutko usiądziemy. (siadają) 

 

 

 

2.„Kto odgadnie?”- wprowadzenie do tematu.  - dzieci rozwiązują zagadki słuchowe (3,4-latki) i słowne (5,6-latki), wskazują obrazki przedstawiające rozwiązania.  Następnie nauczyciel pokazuje zdjęcia: lasu, pola i łąki i pyta, którego miejsca są to mieszkańcy.  

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi