Scenariusz zajęć w przedszkolu: „Bezpieczne zabawy nad morzem”

Scenariusz zajęć w przedszkolu: „Bezpieczne zabawy nad morzem”
4.3
4 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku;
 • wzbogacanie słownictwa, poznawanie, utrwalanie pojęć związanych z morzem i bezpieczeństwem, zachęcanie do dłuższych swobodnych wypowiedzi;
 • udział w zabawach ruchowych i muzyczno - ruchowych;
 •  utrwalenie postaw związanych z bezpieczeństwem podczas kąpieli w morzu.


Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • wie, jak bezpiecznie spędzać czas nad morzem;
 • integruje się z rówieśnikami, współdziała w grupie;
 • udziela odpowiedzi na pytania;
 • wypowiada się na temat ilustracji;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i muzyczno - ruchowych;
 • tworzy zbiory przedmiotów, porównuje liczebność, przelicza elementy.


Formy pracy:

 

 • indywidualna;
 • grupowa.


Metody:

 

 • czynne;
 • słowne;
 • oglądowe.


Środki dydaktyczne:

 

Chusta animacyjna, papierowe łódki, magnetofon, pendrive, nagrania utworów muzycznych szumu morza, muszle , plecak, okulary, krem z filtrem uv, czapka z daszkiem, butelka wody, koło do pływania, płaszcz od deszczu, ilustracje, krążki;

 

 

Przebieg zajęć:

1. Zaproszenie do wspólnej podróży zagadką. Dokąd dzisiaj pojedziemy?

 

Może być niebieskie, szare lub zielone.
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
jego małe fale stopy ich całują.
(morze)

 

2. Podróż nad morze:

 

 • pociągiem (piosenka Jedzie pociąg…);
 • samochodem (z wykorzystaniem krążków);
 • samolotem (piosenka Mucha w Mucholocie);


3. Zakończenie podróży. „Spotkanie” przy ilustracji przedstawiającej morze. Posłuchanie odgłosu morza.

4. Jakie rzeczy spakowałam nad morze dlaczego, będą mi one potrzebne?

 

(okulary, czapka z daszkiem, woda mineralna, krem z filtrem, koło do pływania, wiaderko itp.).

5. „Bezpieczeństwo to podstawa, gdy nad morzem jest zabawa” - praca z ilustracjami: wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas kąpieli w morzu.

 

Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji. Odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci.

 

6. „Flaga ratownika” - poinformowanie dzieci, na czym polega praca ratownika i co oznaczają kolory flag:

 

 • „Czerwona”  - zakaz kąpieli.
 • „Biała” - kąpiel dozwolona.

 

Zabawa ruchowa z użyciem flag.

7. „Statki na morzu” - zabawa z chustą animacyjną. Wprowadzanie w ruch chusty animacyjnej zgodnie z poleceniai nauczycielki.

8. „Muszelki”:

 

Dzieci siadają w kole, nauczyciel  objaśnia, że morze czasami wyrzuca na brzeg muszelki (i rozsypuje je na dywanie) wypowiadając rymowankę:

 

Czary -  mary, hokus -pokus
To nasze zaklęcie
Niech tu zaraz w naszej sali,
Garść muszelek będzie.


Dzieci oglądają kształt, kolor, fakturę swoich muszelek, wypowiadają się na ich temat. Przeliczają muszelki, porównują liczebność zbiorów itp.

9. Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź na zadane pytanie tak lub nie.


• Czy można wchodzić do wody bez wiedzy i opieki rodzica?
• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem przed wyjściem na słońce?
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
• Czy na plaży można zakopać śmieci?
• Czy w czasie burzy można spacerować po plaży?
• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?


10. Podziękowanie za udział w zajęciach.

 

 

Autor: Agata Szczepaniak-Masłowska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi