Scenariusz zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Z komputerem za pan brat”

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć w ramach projektu edukacyjnego „Z komputerem za pan brat”
5.0
1 ocena
Oceń
{

Temat: Poznajemy komputer.
Grupa wiekowa: 6-latki

Cele ogólny:

 

 • Rozbudzanie zainteresowań nowoczesną techniką – zapoznanie dzieci z komputerem.
 • Przyswojenie podstawowych pojęć: komputer, klawiatura, monitor, myszka, głośniki, drukarka.
 • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania komputera

 

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • Układa ponumerowane plansze od 1 do 8.
 • Odczytuje hasło KOMPUTER.
 • Rozpoznaje i nazywa części zestawu komputerowego: monitor, klawiatura, myszka, głośniki, drukarka.
 • Dobiera wizytówki do odpowiednich części zestawu komputerowego.
  Uważnie słucha wiersza Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer” i wypowiada się na temat roli komputera w życiu człowieka.
 • Wymienia, jakie czynności można wykonywać przy użyciu komputerów.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Starannie uzupełnia kartę pracy.
 • Dokonuje oceny zajęć z wykorzystaniem emblematów – emotikonów.

 

Metody:

 

 • Czynne: zadań do wykonania,
 • Słowne: metoda żywego słowa, rozmowa,
 • Oglądowe: obrazki, wizytówki, karty pracy.

 

Formy:

 

 • Indywidualna,
 • Zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

 

 • obrazki (monitor, klawiatura, płyta CD, głośniki, laptop, myszka, płyta CD),
 • wizytówki z nazwami części zestawy komputerowego,
 • wiersz Stanisława Karaszewskiego pt.: „Mój kolega komputer”,
 • karta pracy „Zestaw komputerowy” (źródło: Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli), kredki,
 • emotikony przedstawiające uczucia (4 rodzaje).

 


Przebieg zajęć:

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęcia poprzez wspólne rozwiązanie zadania.

 

2. Porządkowanie ponumerowanych kartek od 1 do 8. Odkrywanie ukrytych liter.

 

3. Próby odczytania ukrytego wyrazu: KOMPUTER.

 

4. Zapoznanie z wierszem Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer”:

 

Mam komputer super nowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.

 

5. Rozmowa na temat usłyszanej treści wiersza:

 

- Jak wyglądał komputer?
- Co zrobił groźny wirus?
- Czy komputer może zastąpić prawdziwego kolegę?
- Czy macie w domu komputer?
- Do czego ludzie wykorzystują komputer?
- Czy możecie z korzystać z komputera?


6. Części komputera – praca z obrazkiem:

 

 • Oglądanie części komputera na ilustracjach, nazywanie ich, omawianie ich przeznaczenia.
 • Dzielenie nazw na sylaby
 • Dobieranie  wizytówek  do obrazków przedstawiających części komputera (monitor, myszka, jednostka centralna, klawiatura, drukarka, płyta CD).


7. „Zgaduj zgadula – części komputera”: rozwiązywanie zagadek słownych

 • Dzięki niej możesz pisać na komputerze (klawiatura)
 • Wychodzi z niego dźwięk podczas pracy na komputerze (głośnik)
 • Może być polna lub komputerowa (myszka)
 • Zmieniasz w niej toner, tusz (drukarka)
 • Na nim widzisz to, co robisz na komputerze (monitor)


8. Uzupełnienie karty pracy „Zestaw komputerowy”:

 

 • Kolorowanie części komputera, wg polecenia nauczyciela.
 • Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.


9. Ewaluacja zajęć – poprzez przyznawanie emotikonów uczuć.

 

Autor: Magdalena Samol

Twoje uwagi i pomysły

Tagi