Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej

Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI RUCHOWEJ

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego

 

Weroniki Sherborne

Grupa: 6-latki

 

Cele ogólne:

- wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny z innymi dziećmi;

 

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

 

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego;

- ma świadomość własnego ciała;

- potrafi dzielić przestrzeń z innymi dziećmi i nawiązać z nimi kontakt;

- potrafi współpracować z partnerem;

- czerpie radość ze wspólnych ćwiczeń;

- stosuje się do poleceń nauczyciela;

- samodzielnie rozbiera i ubiera się.

 

Metody:

 

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

Formy:

 

- indywidualna,

- w parze,

- grupowa.

 

Środki dydaktyczne:

 

płyta CD Plac zabaw sześciolatek, Plac zabaw pięciolatek, skakanki

 

Treści programowe:

 

„Kocham przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego. WSiP

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

 

- wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie I.2;

- uczestniczy w zabawach ruchowych; wykonuje różne formy ruchu I.5;

- wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych I.9.

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

 

- rozpoznaje podstawowe emocje II.1;

- szanuje emocje swoje i innych II.2;

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

 

- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania i pożegnania III.4;

- współdziała z dziećmi w zabawie; respektuje zasady III.5;

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe III.8;

- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i niewerbalne III.9.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

 

- eksperymentuje ruchem IV.7.

 

Przebieg:

 

I WSTĘP

 

1. Powitanie: Przez wypowiedzenie słów „Dzień dobry” z jednoczesnym rytmicznym uderzaniem w uda, podłogę, klaskaniem w ręce.

 

2. „Głowa, ramiona, kolana, pięty”- zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki.

 

II CZĘŚĆ GŁÓWNA

 

3. Powitanie różnymi częściami ciała - dłońmi, łokciami, brzuchem, plecami, itp.

 

4. Ćwiczenie świadomości ciała i przestrzeni:

 

- leżenie na plecach i czołganie po podłodze;

- leżenie na brzuchu i czołganie po podłodze;

- „Bączek"- siad z lekko uniesionymi nogami, obracanie się wokół własnej osi.

- Marsz dookoła sali - na piętach, na palcach, na sztywnych nogach, na "gumowych" nogach.

- Zaznaczanie swym ciałem jak największej oraz jak najmniejszej przestrzeni- ćwiczenie

twórcze.

 

5. Ćwiczenia „z” partnerem:

 

- „Wagoniki” siad rozkroczny, jedna osoba za drugą, przemieszczanie się po sali.

- „Prowadzenie ślepca” - jedno dziecko prowadzi za ramię dziecko z zamkniętymi oczami.

- „Domek” - przechodzenie wokół, pod partnerem w pozycji na czworakach.

- „Wycieczka” - ciąganie leżącego na plecach partnera za nogi/ pod pachami.

 

5. Ćwiczenie relaksacyjne- siad skrzyżny - oddychanie

 

6. Ćwiczenia „przeciwko”

 

- „Paczka” - jedno dziecko siedzi skulone na podłodze, drugie próbuje go wyprostować.

- „Przepychanki” - siad z ugiętymi nogami, plecami do siebie, przepychanie się.

- „Skała” - przesuwanie partnera

 

7. Ćwiczenie relaksacyjne „Kangurki” - dzieci w siadzie rozkrocznym, kołyszą się.

 

8. Ćwiczenia w grupie

 

- „Dywanik” - dzieci kładą się ciasno na podłodze- jedno obok drugiego- i turlają się do wyznaczonego miejsca.

 

- „Jaskinia” - podział na dwie grupy, jedna grupa przyjmuje pozycję na czworakach, druga grupa przechodzi pod spodem, zamiana.

 

III ZAKOŃCZENIE

 

9. Pożegnanie przez wypowiedzenie słów „Do widzenia” z jednoczesnym rytmicznym uderzaniem w kolana, klaskaniem w ręce.

 

Opracowała : Joanna Gasek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi