Scenariusz zajęć z gąsienicy w motyla

Scenariusz zajęć z gąsienicy w motyla
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych „Z gąsienicy w motyla”.

Grupa: 6-latki

Cele:

 

Ogólny:


- poznanie cyklu rozwojowego motyla,


Szczegółowe:

 


Dziecko:

  • wzbogaca słownictwo,
  • aktywnie słucha tekstu literackiego,
  • rozpoznaje i nazywa emocje,
  • poszerza swoją wiedzę na temat etapów cyklu rozwojowego motyla,
  • czyta globalnie,
  • dokonuje analizy słuchowej,
  • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe,
  • czerpie radość ze wspólnej zabawy,
  • współdziała w grupie,
  • doskonali sprawność manualną rąk,


Metody pracy:


słowne (rozmowa, objaśnienie)
oglądowe (pokaz, udostępnienie sztuki, obserwacja
czynne (zadań stawianych dziecku, kierowania działalnością dziecka)
aktywizujące (teatrzyk kamishibai)


Formy pracy:


Zbiorowa, indywidualna, grupowej


Środki dydaktyczne:


Arkusze z wydrukowanymi literami („metamorfoza”), Teatrzyk kamishibai, ilustracje do teatrzyku, opowiadanie „Nikt mnie więcej nie zobaczy”, Film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM
Komputer, projektor, ekran, Koperty, karty z etapami rozwoju motyla dla każdego dziecka, Nakrętki, szablon liścia, plastelina, kredki, Koperty z pytaniami,


Przebieg zajęć:


1. Powitanie dzieci.
2. Wstęp. Zabawa językowa „Metamorfoza” (Wprowadzenie do tematu zajęć, wzbogacanie słownika dzieci)
Zabawa językowa „Metamorfoza” – odsłonięcie kolejnych liter, rozpoznawanie liter, próba odczytania powstałego słowa, wytłumaczenie znaczenia słowa metamorfoza,
3. Część właściwa Teatrzyk kamishibai (Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, nazywanie emocji)
Słuchanie opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy” w formie teatrzyku kamishibai, rozmowa na temat opowiadania i stanów emocjonalnych głównych bohaterów,
4. Film edukacyjny „Etapy rozwoju motyla” (poszerzanie wiedzy dzieci na temat etapów cyklu rozwojowego motyla, czytanie globalne, dokonanie analizy słuchowej)
Oglądanie filmu edukacyjnego na temat cyklu rozwojowego motyla, poznanie nazw poszczególnych etapów (jaja, gąsienica / larwa, poczwarka, motyl), czytanie globalne nazw, dokonanie analizy słuchowej, poszerzenie wiedzy dzieci,
5. Historyka obrazkowa „Cykl rozwojowy motyla” (rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego)
Układanie historyjki obrazkowej poprzez rozpoznanie liczb i ułożenie ich w kolejności od najmniejszej do największej, sprawdzenie poprawności wykonania zadania poprzez odwrócenie kart i nazwanie etapów rozwoju motyla,
6. Zabawa ruchowa „Wyścig gąsienic” (współdziała w grupie, czerpie radość z naśladowania gąsienicy)
Zabawa ruchowa „Wyścig gąsienic”- podział dzieci na mniejsze zespoły poprzez kolejne odliczanie, zespoły tworzą gąsienicę poprzez złapanie za kostki poprzedniego dziecka, wspólne pełznięcie do celu,
7. Praca plastyczna „Gąsienica z nakrętek” (doskonalenie pracy rąk poprzez wycinanie, lepienie z plasteliny)
Praca plastyczna „Gąsienica z nakrętek” – odliczenie właściwej ilości nakrętek, wycinanie liścia, lepienie z plasteliny, naklejanie nakrętek przy użyciu plasteliny,
8. Podsumowanie i podziękowanie za zajęcia
Odszukanie kopert, podsumowanie zajęć poprzez odpowiedzenie na pytania (1. Co oznacza słowo metamorfoza? 2. Jakie są etapy cyklu rozwojowego motyla? 3. Co czuła gąsienica przed przemianą, a co po przemianie?), czerpanie radości z odszukania kopert, pożegnanie dzieci,


Opracowała:


Anna Radlińska
Twoje uwagi i pomysły

Tagi