Scenariusz zajęć z okazji ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.
Scenariusz zajęć z okazji ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
Oceń
Drukuj

 

Temat: „Kraina Praw Dziecka”

 

Cel główny:

 

 • podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka;
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw;
 • budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę;

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • ilustruje ruchem treści wiersza;
 • dostrzega odmienność drugiego człowieka;
 • układa obrazki w pary na zasadzie przeciwieństw: chudy – gruby, wysoki – niski;
 • składa obrazki w całość z kilku elementów (dzieci różnych narodowości);
 • rozpoznaje przedmioty po dotyku (czepek pielęgniarski, strzykawka, opatrunek, bandaż, opakowanie po tabletkach, stetoskop, itp.);
 • rozwiązuje labirynt;
 • rozwiązuje zagadki;
 • uważnie słucha poleceń nauczyciela i stosuje się do nich;
 • zgodne współdziałanie w zespole;

 

 

Metody pracy:

 

 • czynna – zadań stawianych dziecku;
 • słowna – objaśnienia, zagadki;

 

 

Formy pracy:

 

 • grupowa;
 • zespołowa;
 • indywidualna;

Skomentuj

Skomentuj jako pierwszy!