Scenariusz zajęć z rodzicami „Wielkanocne przeliczanie” - zabawy matematyczne

Scenariusz zajęć z rodzicami „Wielkanocne przeliczanie” - zabawy matematyczne
4.5
4 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania;
 • utrwalenie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10;
 • stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów;
 • tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność określania wyniku dodawania;
 • organizowanie warunków do rozwijania pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia i skupienia uwagi;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe:
Dziecko:

 

 • umie dodawać na konkretach;
 • potrafi stosować znak „+” „-”;
 • potrafi prawidłowo przyporządkowywać cyfry;
 • przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi;
  rozumie polecenia nauczyciela;
 • zna cyfry od 1 do 10;
 • potrafi skupić uwagę na wykonywanym zadaniu;
  jest aktywne podczas zajęć;
 • rozwija spostrzegawczość, pamięć i logiczne myślenie.

 

Metoda:

 • Słowna: zagadka, rozmowa, objaśnieni;
 • Oglądowa: pokaz, obserwacja;
 • Czynna: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających;
 • Aktywizujące: elementy pedagogiki zabawy, ekspresja twórcza, improwizacja ruchowa, ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową, wzrokow.

Formy pracy:

 

 • z całą grup;
 • indywidualna;
 • grupowa;

Obszary: 13.1, 13.2 , 13.3, 8.1, 8.2, 9.2, 5.4, 1.1, 1.2, 3.3, 4.2, 10.2, 14.3, 14.2

 

Przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie: zabawa integracyjna „Każda rączka”

Każda rączka, każda rączka
pięć paluszków ma, pięć paluszków ma,
paluszki składamy, wszystkimi klaskamy
raz i dwa, raz i dwa.

Prawa rączka, lewa rączka
pięć paluszków ma, pięć paluszków ma,
paluszki witamy, głośno przeliczamy,
ty i ja, ty i ja.
1, 2, 3…


2. „Zwyczaje wielkanocne” – rozmowa z dziećmi na temat tradycji wielkanocnych, dzieci swobodnie wypowiadają się na temat tradycji wielkanocnych.

 

 •  „Święta w moim domu” - redagowanie twórczego opowiadania.
 •  „Lubię święta, bo...” - nauczycielka zaczyna zdanie, dzieci kolejno kończą. Dziecko mówiąc o swoich odczuciach trzyma w ręku maskotkę - owieczkę, kiedy skończy, podaje ją koledze obok.

 

Rozmowa na temat symboli świąt: baba wielkanocna lub mazurek, pisanka, baranek, kurczak, palma, koszyk,

3. „W poszukiwaniu pisanek” - zabawa ruchowa, ćwiczymy spostrzegawczość: dzieci słuchają muzyki poważnej, na przerwę w muzyce szukają opisywanej przez nauczycielkę pisanki  i podchodzą do niej, nauczycielka czyta zadanie od Zajączka.

 

- POSŁUCHAJCIE WIERSZA O PISANKACH I POLICZCIE JE
- POSEGREGUJCIE PISANKI WEDŁUG WZORU
- POLICZCIE PISANKI W ZACZAROWANYM KOSZYKU
- PRZYGOTOWAŁEM DLA WAS ZAGADKI PROSZĘ ROZWIĄŻCIE JE

„W poszukiwaniu pisanek” - POSŁUCHAJCIE WIERSZA O PISANKACH I POLICZCIE JE

4. „Pisanki” - nauczycielka czyta wiersz S. Aleksandrzaka, w trakcie którego przypina pisanki, ilustrujące wiersz:

„Pisanki”
Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
Pierwsza ma kreski
Druga – kółka zielone
Trzecia - drobne kwiaty
Czwarta – dużo kropek
Piąta –  gwiazdki świecące
Szósta – znów zygzaki
Siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki
Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków
Dziewiąta –  ma już prawie wszystko:
I kropki i zygzaki i paseczków wiele
I czerwień i złoto i błękit i zieleń
I dziesiąta – największa - piękna, przystrojona w kolory tęczy
Dumne są z nich dzieci wszystkie.

 •  Omówienie treści wiersza - opisywanie wyglądu pisanek.
 •  Przeliczanie pisanek, dopasowywanie liczebnika porządkowego do odpowiedniej pisanki.

 

5. Zabawy z pisankami:

Twoje uwagi i pomysły

Tagi