Zwiedzamy Paryż - scenariusz zajęć z wychowania umysłowego w grupie 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Zwiedzamy Paryż - scenariusz zajęć z wychowania umysłowego w grupie 6 latków
Oceń
{

Temat kompleksowy: „ Ja i narody świata”
Temat zajęć: „ Zwiedzamy Paryż”

Data: 25.03.2004
Grupa wiekowa: 6 –latki
Miejsce: Przedszkole nr 17 im. J. Brzechwy w Rybniku

 

Cele:

- ogólne  -  zapoznanie z Wersalem – pałacem królewskim;

- utrwalenie znajomości charakterystycznych budowli Paryża (wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Luwr)
 - doskonalenie umiejętności składania wyrazów z sylab i odczytywania ich
- operacyjne – dz. zna nazwy i rozpoznaje wygląd charakterystycznych budowli stolicy Francji
- dziecko doskonali umiejętność składania wyrazów z sylab i odczytywania ich
- dziecko potrafi zgodnie współpracować w zespole
- dziecko umiejętnie składa obrazek z części

Pomoce:
Tablice z zasłoniętymi ilustracjami wieży Eiffla, Łuku Triumfalnego, Luwru, Wersalu; napisy z sylab do ułożenia; kolorowe koperty z obrazkami Wersalu w kawałkach i z napisem; kolorowe obręcze; kolorowe emblematy dla każdego dziecka; obrazki do zabawy ruchowej ( rower- Tour de France, auto - wyścigi samochodowe- Le Mains, kolejka- metro) z cyframi 1-3    - do losowania; krzyżówka z hasłem „Wersal”.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie i zaproszenie dziecka do zwiedzania Paryża w jęz. francuskim oraz polskim.


2. Przypomnienie wiadomości o poznawanym kraju:  Francja,  wygląd
flagi, Paryż jako stolica  - pytania otwarte.


3. Losowanie cyfry przez wybrane dz. Poruszanie się wybranym pojazdem  do pierwszej  i kolejnych , z trzech tablic oznaczonych cyframi.


4. Odkrycie ilustracji na tablicy, pytania dotyczące prezentowanej budowli,  ułożenie i odczytanie podpisu z sylab przez wybrane dziecko.


5. Po wykonaniu zadań przy wszystkich tablicach z cyframi zaproszenie dzieci  na spacer Polami Marsowymi do dużej tablicy z symbolem korony  z zakrytą ilustracją pałacu w Wersalu.


6. Opowiadanie N. o miejscu gdzie mieszkał król Francji Ludwik XVI,
odsłonięcie tablicy.


7. Wybrani wg emblematów drużynowi ( w środku kółka litera D )
rozkładają kolorowe obręcze w czterech miejscach sali na dywanie,
w środku obręczy kolorowe koperty z zadaniami.


8. Dzieci po zaśpiewaniu piosenki francuskiej „ Frere Jacques” udają się  do obręczy zgodnie z kolorem swoich emblematów.


9. Drużynowi otwierają koperty z zadaniami i zespoły przystępują do
układania pociętego na kawałki obrazka przedstawiającego Wersal,
po ułożeniu obrazka podpisują go składając wyraz z sylab.


10. Po wykonaniu zadań drużyny tworzą „wagony metra” i udają się wraz  z N. do  „stacji”-  kolejnych obręczy, by ocenić wspólnie efekty wykonania zadań.


11.  „Metro” „dojeżdża” do tablicy z ilustracją Wersalu, wybrane dziecko podpisuje Wersal wyszukanym spośród innych wyrazem.


12.  Zabawa ruchowa z zestawu Klanza „Samoloty”.


13.  Wspólne rozwiązywanie krzyżówki z hasłem WERSAL.


14.  Na zakończenie dzieci oceniają zajęcia ustawiając się zgodnie z własnym zdaniem obok wizerunków słoneczek (uśmiechnięte, smutne), uzasadniają swój wybór.
       
Autor: mgr Danuta Pilch

Twoje uwagi i pomysły

Tagi