Scenariusz zajęć z zakresu aktywności intelektualnej w grupie 5-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć z zakresu aktywności intelektualnej w grupie 5-latków
4.5
2 oceny
Oceń
{

Temat: „Wiejskie zwierzęta” - zabawy dydaktyczne z elementami kodowania z użyciem maty do kodowania i kolorowych kubków

Obszar z podstawy programowej:

 

 • Emocjonalny: zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania; panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
 • Społeczny: obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; współdziała z dziećmi w zabawie.
 • Poznawczy: określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie.

 

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • rozwija miękkie kompetencje: umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów,
 • samodzielnie tworzy offlinowy kod za pomocą symboli graficznych,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta gospodarskie,
 • szuka różnych sposobów rozwiązywania napotykanych problemów.

 

Formy:

 

 • praca z całą grupą,
 • praca w zespołach,
 • praca indywidualna.

 

Metody:

 

 • czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających,
 • słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowa,
 • oglądowe: obserwacja.

 

Środki dydaktyczne: mata do kodowania, strzałki kierunkowe dla każdego dziecka, symbole START i STOP, symbole wiejskich zwierząt i ich młodych dla każdego dziecka, kratownica 5x5 dla każdego dziecka, wiejskie zwierzęta po 5 sztuk pięciu zwierzątek do sudoku, kolorowe kubki, schemat ilustracyjny wieży do budowy z kubków, obrazki ze zwierzętami do zabawy ruchowej Dobble, zakodowany alfabet, symbole do alfabetu.

 

 

Przebieg zajęć:

1. „Zakodowane zwierzęta” - zabawa czytelnicza.

 

Nauczyciel umieszcza na tablicy planszę z kolorowymi symbolami i odpowiadającymi im literami, a pod spodem przyczepia sylwety tych symboli. Prosi dzieci, aby odczytały nazwy wiejskich zwierzątek, które zakodowane są za pomocą symboli (krowa, koń, świnia, kura, owca).

2. „Dziecko do mamy” - zabawa dydaktyczna z elementami kodowania z wykorzystaniem maty.

 

Nauczycielka układa na macie sylwety wiejskiego zwierzątka, oraz jego dziecka (np. owca i jagnię). Prosi dzieci, aby zastanowiły się którą drogą musi podążać jagnię, aby dostać się do swojej mamy. Chętne dziecko tworzy offlinowy kod za pomocą symboli graficznych- strzałek. Nauczyciel przypomina o rozpoczęciu kodu symbolem zielonego kółka jako START i zakończeniu symbolem czerwonego kółka jako STOP.
Następnie nauczyciel każdemu dziecku na małej kratownicy rozkłada po dwa zwierzątka. Zadaniem dzieci jest ułożenie pod matą swoich własnych kodów offlinowych, za pomocą strzałek i głośne odczytanie samodzielnie utworzonych dróg młodego zwierzątka do jego mamy.

3. „Wiejskie Dobble” - zabawa ruchowa w onomatopeje.

 

Każde z dzieci dostaje po jednej karcie, na której jest po kilka zwierząt, które możemy spotkać na wsi. Dzieci przy muzyce spacerują po całej sali trzymają w ręku kartę. Gdy muzyka przestaje grać, odwracają kartę i muszą znaleźć kogoś, kto na swojej karcie ma takie samo zwierzątko. Kto znajdzie swoją parę, naśladuje odgłos, który wydaje dane zwierzę. Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. „Sudoku” - łamigłówka.

 

Nauczycielka rozdaje każdemu z dzieci 25 obrazków zwierząt, po 5 zwierząt danego gatunku. Zadaniem dzieci jest takie ułożenie ich na kratownicy, aby żaden obrazek nie powtórzył się ani w linii poziomej, ani w linii pionowej.

5. „Kubeczkowy zawrót głowy” - praca w zespołach.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi