Scenariusz zajęć zakładamy jesienny ogródek

Scenariusz zajęć zakładamy jesienny ogródek
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęć idealny dla grup 5 i 6 latków, 

dzięki któremu zaczniemy kształtować w naszych podopiecznych, postawy ekologiczne 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • rozwijanie umiejętności pielęgnowania roślin ogrodowych.

 

CELE OPERACYJNE:

 

Dziecko:

 • uzasadnia potrzebę otaczania się roślinami zainspirowane filmem edukacyjnym;
 • podaje przynajmniej 2 czynniki niezbędne do wzrostu roślin zainspirowane obserwacją roślin;
 • sadzi cebulkę kwiatową na przygotowanej grządce z wykorzystaniem narzędzi ogrodniczych.

 

METODY:

 

 • czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń; ćwiczeń praktycznych
 • słowne: rozmowa, instrukcje, objaśnienia,
 • oglądowe: pokaz, obserwacja

 

 

TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA:

 • burza mózgów, 
 • pantomima z elementami dramy

 

FORMY:

 

praca z grupą

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • film edukacyjny pt. „Czy rośliny są potrzebne?”, nagranie piosenki „Nasionko, drzewko”, nagranie muzyki instrumentalnej, cebulki roślin kwiatowych, napisy (szafirek, krokus, żonkil, hiacynt), naczynia do podlewania, woda, metryczki.

 

 

PRZEBIEG:

 

 • Podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad panujących w grupie

 

 • „Czy rośliny są potrzebne?”

- oglądanie filmu edukacyjnego, wypowiedzi dzieci inspirowane filmem, burza mózgów: „Co by było, gdyby na ziemi nie było roślin?” – dzieci snują domysły, uzasadniają swoje zdanie.

 

 • „Nasionko – drzewko – drzewo - las…”

– ekspresja ruchowa ze śpiewem piosenki:

„Nasionko, drzewko, drzewo, las

Kochajmy zieleń wokół nas

Niech kwitnie las i szumi bór,

A drzewa rosną aż do chmur”.

 

 • „Od nasionka do kwiatka”

– Dziecko w siadzie skrzyżnym, z tułowiem pochylonym do przodu, dłonie oparte o podłogę, na hasło: „Kwiatek rośnie”, dziecko powoli prostuje tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w górę.

 

 • Rośliny cebulowe

– dzieci oglądają cebulki roślin, porównują wielkość i wygląd cebulek.  4-ro dzieci 6-letnich odczytuje nazwy cebulek (szafirek, krokus, żonkil, hiacynt), Dzieci wypowiadają się na temat potrzeb, jakie mają rośliny, aby wzrastały.

 

 • „Roślina chce pić”

- zabawa pantomimiczna z elementem dramy przy muzyce instrumentalnej – dzieci próbują wczuć się w rolę rośliny, której brakuje wody. Swoją mimiką, ruchem głowy i ciała pokazują, jak czuje się roślina, która usycha i potrzebuje wody.

 

 • „Nasz jesienny ogródek”

- nauczyciel pozostałą część zajęcia przenosi do ogrodu przedszkolnego. Nauczyciel pokazuje jak sadzić cebulki, przypomina zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi ogrodniczych. Dzieci z wykorzystaniem narzędzi ogrodniczych sadzą cebulki na przygotowanej wcześniej grządce. Następnie podlewają posadzone cebulki i oznaczają metryczkami.

 

 • „Ziemia, woda, powietrze” – zabawa ruchowa. 

Na hasło: „Ziemia” – dziecko przykuca.

Na hasło: „Woda” – dziecko chwyta dłońmi za kolana.

Na hasło: „Powietrze” – dziecko wskazuje przestrzeń nad głową.

 

 •  Podsumowanie zajęcia

– dzieci wypowiadają się na temat swoich odczuć, formułują oceny, co było dla nich łatwe, trudne, szczególnie atrakcyjne, itp.

Opracowała:
Agata Więcek

Twoje uwagi i pomysły

Tagi