Scenariusz zajęć: Bal karnawałowy na wesoło - tworzymy kreatywne stroje

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć: Bal karnawałowy na wesoło - tworzymy kreatywne stroje
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • wyrabianie i utrwalanie nawyków segregacji odpadów opakowaniowych,
 • pogłębienie, utrwalenie wiadomości i umiejętności związanych z ekologią,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci,
 • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji,
 • stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, wzajemnej pomocy.


Cele szczegółowe:

 

a) wiadomości: (dziecko)

 

 • wie jak posługiwać się wybranymi materiałami i narzędziami plastycznymi,
 • rozpoznaje i nazywa zgromadzone odpady opakowaniowe,
 • zna zasady i normy obowiązujące w grupie podczas zajęć.


b) umiejętności: (dziecko)

 

 • segreguje odpady na poszczególne grupy,
 • wykonuje kostium karnawałowy z odpadów,
 • potrafi samodzielnie używać wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów,
 • prawidłowo  posługuje się materiałami plastycznymi,
 • podejmuje aktywność zabawową i zadaniową,
 • bezpiecznie i sprawnie posługuje się nożyczkami, sznurkiem,
 • dba o porządek wokół swojego miejsca pracy.


c) postawy: (dziecko)

 

 • uważne słucha,
 • prezentuje samodzielnie wykonany kostium karnawałowy,
 • aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w organizowanych sytuacjach edukacyjnych,
 • doprowadza pracę do efektu końcowego,
 • doskonali umiejętności negocjowania, kulturalnego wypowiadania swojego zdania.


Forma: indywidualna, z całą grupą

 

Metody, techniki: metoda swobodnej ekspresji

 

Środki dydaktyczne: worek z odpadkami, odpady opakowaniowe: (worki plastikowe, gazety, papier szary, kartony, itp.), nożyczki, klej, sznurki, taśmy, płyta z piosenkami ekologicznymi


Przebieg zajęć:

1. Zapoznanie dzieci z zawartością worka przyniesionego przez nauczyciela (puszki, gazety, papierowe torebki, butelki szklane, słoiki, pudełka po jogurtach itp.). Rozmowa z dziećmi nt. Co to za przedmioty? (Nazywanie i określanie ich pochodzenia).

2. Rozmowa na temat dalszego wykorzystania zużytych opakowań: Co robi się później z tymi przedmiotami?,  Jak można wykorzystać je jeszcze raz?,  Co można zrobić z niepotrzebnych opakowań? (Własne pomysły dzieci - zastosowanie "burzy mózgów").

3. Praca plastyczno - konstrukcyjna: wykorzystanie odpadów do wykonania różnych kostiumów karnawałowych. Korzystanie ze zgromadzonych materiałów, przedmiotów (folia, kolorowe gazety, sznurki, taśmy itp.).

4. Karnawałowy pokaz mody - prezentacja strojów na forum grupy.

5. Udział w zabawach tanecznych.

6. Podsumowanie zajęcia:

Rozmowy z dziećmi czy zajęcie było ciekawe i czy im się podobało, gratulacje dla wszystkich dzieci za wspaniałą pracę (pochwała na forum, oklaski). Mycie rąk po zakończonych pracach porządkowych.
Podsumowanie zdobytych wiadomości: O czym dzisiaj rozmawialiśmy na zajęciu?, Jak uważacie, jak należy postępować z odpadami?, Dlaczego trzeba segregować odpady?, Jak można powtórnie wykorzystać niepotrzebne materiały np. papier, reklamówki, gazety itd.?


Autor: Krystyna Madera

Twoje uwagi i pomysły

Tagi