Scenariusz zajęć: Kim będę, gdy dorosnę?

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć: Kim będę, gdy dorosnę?
Oceń

 

Grupa wiekowa: dzieci 5-letnie

Prowadząca: M. Misiorna-Skalec

Temat kompleksowy: Kim będę, gdy dorosnę?

Temat: Zawody naszych  rodziców.

 

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy,
- kształtowanie pojęć matematycznych z El. Matematyki, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej: kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni.

 

Cele operacyjne:

- przełamuje lęk podczas występów przed większą liczbą osób podczas recytacji wiersza i śpiewania piosenek ,
- wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów,
- zna zawody swoich rodziców,
- pogłębia relacje z dziećmi z innych grup wiekowych,
- aktywnie uczestniczy w zabawach  ruchowych,
- uczy się współdziałać w grupie zróżnicowanej wiekowo,
- poprawnie rozwiązuje zagadki,
- odgrywa krótkie scenki pantomimiczne,
- poznaje określenia słowne dotyczące stosunków przestrzennych (stopniowanie trudności, dziecko intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania).

 

Metody:

- czynna: (taniec, śpiew, uporządkowanie ilustracji, swobodna wypowiedź, rozwiązywanie zagadek, drama),
-  słowna ( wiersz, czytanie zagadek, przydzielanie zadań, zadawanie pytań, pogadanka),

- oglądowa (ilustracje przedstawiające wybrane zawody)
 
 
Środki dydaktyczne: plansze z zawodami, z narzędziami charakteryzującymi dany zawód, wiersz, płyta CD z nagraniami piosenek, kartoniki  ilustrujące auto, lusterko, czapka kucharza.
 

Przebieg zajęć:
 

1. Pląs i śpiew piosenki z pokazywaniem - „Na sygnale”.

 Ustawienie w kręgu, marsz po kole, śpiew z gestykulacją. Zaproszenie laureatów do wspólnej zabaw.

 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć - wysłuchanie wiersza.

 Czesław Janczarski - „O co dbają dyżurni”

Dbają, by kwiatkom nie brakło wody,
By srebrne rybki nie były głodne
A po zabawie, żeby od razu
Każdy samochód mknął do garażu
Czyszczą futerka misiom wesołym,
Niesforną piłkę znajdą pod stołem.
Dbają o świeże ziarna w karmniku
I o porządek w każdym kąciku.
Znajdą zgubiony kapeć malucha
Naszych dyżurnych musimy słuchać!

 

3. Rozmowa na temat treści usłyszanego wiersza.

 Jakie korzyści płyną z pracy ludzi? Odgadywanie zawodów na podstawie prac laureatów konkursu. Próba odpowiedzi na pytanie: który z zawodów, waszym zdaniem jest najważniejszy ? Dzieci powinny dojść do wniosku, że wszystkie zawody są jednakowo ważne, wszystkie się wzajemnie uzupełniają.

4. „Jaki zawód pokazuję?”.

 Kształtowanie świadomości schematu swego ciała. Zagadki ruchowe, pokazywanie zawodu  z ilustracji, czyli pantomima: potrafię porozumieć się bez stów (stopniowanie trudności, dziecko intuicyjnie wybiera stopień wykonywanego zadania).

5. Zabawa ruchowa „Fryzjer”.

Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się w przestrzeni. Znajomość pojęć typu: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu itp. ( stopniowanie trudności, dziecko na miarę swoich możliwości wybiera stopień wykonywanego zadania).

Część dzieci siada na krzesła i odgrywa rolę klientów salonu fryzjerskiego, a pozostali uczestnicy są fryzjerami. Na hasło:
- mycie – myją głowy,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi