Scenariusz zajęć: Wprowadzenie litery e, E

Scenariusz zajęć: Wprowadzenie litery e, E
5.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć dotyczący wprowadzenia litery e, E z wykorzystaniem elementów kodowania i Metody Dobrego Startu.
Prowadząca: Karolina Halko
Zajęcia przeznaczone są dla grupy 5-latków

Temat: Wprowadzenie litery e, E z wykorzystaniem elementów kodowania i Metody Dobrego Startu

 

Cele:

 

Cele ogólne
•    poznanie obrazu graficznego głoski e, E,
•    rozwijanie słuchu fonematycznego.
Cele operacyjne:
Dziecko
•    potrafi integrować się z grupą (obszar z PP- III),
•    ilustruje gestem treść piosenki (obszar z PP- I),
•    umie wymienić poznane do tej pory litery (obszar z PP- IV),
•    odpowiada na pytania nauczyciela (obszar z PP- IV),
•    potrafi odnaleźć współrzędne na macie do kodowania (obszar z PP- IV),
•    umie cierpliwie poczekać na swoją kolej (obszar z PP- III),
•    potrafi wymienić wyrazy rozpoczynające się na głoskę E (obszar z PP- IV,
•    nazywa przedmioty przedstawione na obrazku i wie, na jaką literę się rozpoczynają (obszar z PP- IV),
•    sprawnie pokonuje tor przeszkód według instrukcji n-la (obszar z PP- I),
•    umie zgodnie współpracować w zespole (obszar z PP- III),
•    potrafi odwzorować kształt litery drukowanej litery E małej i dużej z zaproponowanych przez n- la materiałów (obszar z PP- IV),
•    zna zapis graficzny litery e, E(obszar z PP- IV),
•    potrafi rysować, wykorzystując do tego swoją wyobraźnię (obszar z PP- IV),
•    umie wypowiedzieć się na temat swojej pracy (obszar z PP- IV),
•    dokonuje oceny zajęć (obszar z PP- II, III).


Metoda:

•    słowna,
•    czynna,
•    oglądowa.

 

Formy:

•    indywidualna,
•    zbiorowa,
•    grupowa.

 

Środki dydaktyczne:

Magnetofon, telefon, nagranie piosenki „Graj na powitanie”, plansze demonstracyjne z literkami, mata do kodowania, kolorowe kwadratowe karteczki, nagranie piosenki o alfabecie, balony z ilustracjami, pinezka, pachołki, obrazki- fiszki z przedmiotami rozpoczynającymi się na daną literę, szarfy, Kartki z wzorem graficznym litery e, E, kredki, tacki, kasza manna, emblematy z łapką w górę i łapką w dół.

 

Przebieg:

1.  Przywitanie do piosenki „Graj na powitanie”

Dzieci siadają w kole. Śpiewają piosenkę powitalną, jednocześnie ilustrując gestem jej treść.

2. Powtórzenie poznanych do tej pory liter


3. Zakodowana litera E

N-el oznajmia dzieciom, że poznają dziś nową literę. Jednak żeby dowiedziały się jaka to litera, muszą odkodować ją na macie według instrukcji prowadzącego. N-el rozkłada matę do kodowania, rozdaje dzieciom kwadratowe karteczki w jednolitym kolorze, które wielkością i kształtem odpowiadają polom na macie. N-el podje kolejno współrzędne pól na macie, a wskazane dziecko kładzie swoją karteczkę na wyznaczonym polu. Po rozłożeniu wszystkich karteczek starszaki dowiedzą się, jaką dziś poznają literę.

4.  Co rozpoczyna się na literę E- zabawa z wybuchającymi balonami


Dzieci siedzą w kole. W rytm piosenki o alfabecie podają sobie z rąk do rąk balon. Podczas pauzy w muzyce osoba, która w tym momencie trzyma balon przebija go za pomocą pinezki ( w momencie kiedy dane dziecko boi się „wybuchu” balona ma możliwość odmowy wzięcia udziału w zadaniu). Następnie dziecko rozwija karteczkę, która była ukryta w balonie, nazywa obrazek i pokazuje reszcie grupy. Dzieci wyodrębniają pierwszą głoskę wyrazu. Zabawa trwa do momentu przebicia wszystkich balonów

5. Jaka to litera?- odnajdywanie prawidłowej drogi (zabawa ruchowa)

Twoje uwagi i pomysły

Tagi