Scenariusz zajęć: Wulkan

Scenariusz zajęć: Wulkan
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć przyrodniczo - badawczych: Wulkan
Czas realizacji: ok. 40 minut
Uczestnicy: 4 i 5-latki

Scenariusz: Zajęcia przyrodniczo - badawcze
Tytuł zajęć: Wulkan
Czas realizacji: ok.40 minut
Uczestnicy:

  • wiek: 4 i 5 - latki

Cele:
Cele ogólne:
•    doskonaleniu umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania doświadczeń;
•    doskonaleniu umiejętności obserwowania i interpretowania ciekawych zjawisk z zakresu edukacji przyrodniczej
•    doskonaleniu umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Cele szczegółowe:
•    dziecko czeka na swoja kolejkę przed podjęciem działania związanym
z wykonywaniem doświadczeń;
•    dziecko wymienia podobieństwa pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi obserwowanymi na filmie eksperymentami wykonanymi wspólnie
z nauczycielem - dotyczącymi wybuchu wulkanu;
•    zachowuje ostrożność w kontakcie z substancjami spożywczymi
i chemicznymi (soda oczyszczona, ocet, ketchup, barwnik spożywczy, płyn do mycia naczyń) wykorzystywanymi do wykonywania doświadczeń.
Planowane efekty, w tym wykaz nabywanych umiejętności:

  • dziecko przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
  • dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

Treści kształcenia z obszarów PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 803) :

 

1. Obszar 4.:

•    pkt. 1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych
i obserwowanych zmianach);
•    pkt. 3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;

2. Obszar 10.:
•    pkt. 3 interesuje się urządzeniami technicznymi

3. Obszar 1.:

•    pkt. 2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

Sposoby realizacji działań:

o    zabawy badawcze : doświadczenia i eksperymenty.

Metody pracy:

  • metoda podająca- rozmowa, eksponująca- obserwacje wykonywanych doświadczeń, film i prezentacja multimedialna, praktyczna - samodzielne eksperymentowanie.

Formy pracy:

  • z całą grupą, zespołowa, indywidualna;

Środki dydaktyczne:

  • tablica multimedialna, komputer, prezentacja multimedialna, 5 słoików, folia aluminiowa, woda, soda oczyszczona, czerwona farba plakatowa, płyn do mycia naczyń, ocet, łyżeczki, 5 lejków, 5 tac.

Przebieg zajęć:

  • Dzieci w celu wprowadzenia do tematu oglądają prezentacje multimedialną przygotowaną przez nauczyciela na temat wulkanów/ lub na temat budowy wulkanów.
  • Dzieci zostają podzielone na zespoły. Dzieci przygotowują na tacach słoiki. Każdy zespół ma za zadanie napełnić słoik do połowy ciepłą wodą. Następnie wsypać łyżeczkę sody oczyszczonej, dodają barwnik -  farbę plakatową, łyżeczkę plastikową płynu do mycia naczyń – wszystko razem mieszają i wlewają do wulkanu - słoika. Na koniec dodają wcześniej przygotowany przez nauczyciela ocet - ok. 1/4 szklanki octu i obserwują „wybuch wulkanu”.
  • Na zakończenie nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat zaobserwowanego zjawiska. Wspólnie szukają podobieństw pomiędzy wybuchem prawdziwego wulkanu (obserwowanym na prezentacji multimedialnej) a tym przeprowadzonym w sali.
  • Dzieci zabierają do domu przygotowane przez nauczyciela karty pracy oraz memo dotyczące wulkanów.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do scenariusza - Budowa wulkanu - prezentacja multimedialna

Załącznik nr 2 do scenariusza - Wulkany
Załącznik nr 3 do scenariusza  - Wulkan memo
Załącznik nr 5 do scenariusza - Wulkan - kolorowanka

Opracowała:
Maria Szczerbicka-Troć

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi