Scenariusz zajęcia- Tropiciele zawodów

Scenariusz zajęcia- Tropiciele zawodów
3.3
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęcia- Tropiciele zawodów

Cele główne:

 

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami i narzędziami koniecznymi w danej pracy

 

- poznanie sytuacji, w których te zawody są wykonywane

 

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

 

- kształtowanie świadomości schematu swego ciała

 

- przygotowanie dziecka do nauki czytania

 

- zachęcanie dzieci do skojarzeń, do podawania informacji związanej z odczuciami na dany temat

 

- kształcenie słuchu fonematycznego.

 

Cele operacyjne (dziecko):

 

- wzbogaca swój słownik o nazwy zawodów

 

- zna zawody swoich rodziców

 

- wie, jakimi narzędziami posługuje się przedstawiciel danego zawodu

 

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

 

- poprawnie rozwiązuje zagadki

 

- orientuje się w schemacie własnego ciała

 

- potrafi pokazać przy pomocy pantomimy nazwy danych zawodów

 

- opowiada o swoim wymarzonym zawodzie odpowiadając na pytania prowadzącego

 

- wie, że wszystkie zawody są jednakowo ważne

 

- potrafi przyporządkować napis do obrazka ( praca z dzieckiem zdolnym)

 

- dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie

 

Metody:

 

- aktywizujące: burza mózgów, Pedagogika zabawy, niedokończone zdania, zabawa pantomimiczna

 

- słowne: rozmowa, zagadki, objaśnienie

 

- oglądowe: pokaz

 

- czynne: metoda zadań stawianych dziecku do wykonania.

 

Formy organizacji: z całą grupą, w zespołach, indywidualna .

 

Środki dydaktyczne:

 

rysunki z zawodami; kartoniki z napisami zawodów; przedmioty, którymi posługuje się przedstawiciel danego zawodu; kartoniki z obrazkami zwodów: kucharz, fryzjer, lekarz; 3 obręcze; 4 zestawy puzzli z zawodami; tekst z zagadkami; przedmioty do kącika lekarskiego.

 

 

Opracowanie: Anna Nowak

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi