Scenariusz zajęcia diagnozującego z zakresu edukacji matematycznej

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia diagnozującego z zakresu edukacji matematycznej
3.5
2 oceny
Oceń
{

Grupa: 6-latki

Temat: Zabawa matematyczna: „Łąkowe rachunki”

Treści programowe:

 

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem cech jakościowych,
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez liczenie ich elementów,
- układanie działań do podanych zadań,
- rozpoznawanie cyfr,
- nazywanie pór roku, dni tygodnia i miesięcy,
- określanie kierunków ruchu i stosowanie określeń na prawo, na lewo,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji,
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 
Treści z podstawy programowej: nr IV.9,11,12,14,15,16

Cel  główny:

 

 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie: liczenia, klasyfikowania, porównywania, orientacji w przestrzeni, dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań z treścią oraz zapisywania działań matematycznych;

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne płaskie  - koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
 • potrafi klasyfikować owady wg cech jakościowyc,
 • porównuje, liczy i dopasowuje odpowiednią liczbę do zbioru,
 • orientuje się na kartce papieru, wie gdzie jest prawy górny, prawy dolny, lewy górny, lewy dolny róg
 • zna cyfry w zakresie 1-10,
 • zna dni tygodnia, pory roku i miesiące,
 • dodaje o odejmuje na zbiorach
 • rozwiązuje zadania tekstowe i układa zapisy działań matematycznych w zakresie: dodawania i  odejmowania,
  wstawia właściwy znak: <,>,= między zbiorami;

 

Metoda: słowna, oglądowa, czynna;

Forma pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna;

Środki dydaktyczne: liczmany owadów /biedronki, osy, motyle, komary/ w  czterech podpisanych kopertach ( pięć zestawów), 5 dużych kartonów z  narysowanym kwiatem o 4 płatkach w czterech rogach kartki, 5 obręczy, cyfry 1-10 /pięć zestawów/, znaki matematyczne: =, -, +, <, > (pięć zestawów), karta pracy, kredki, pięć zestawów tasiemek, płyta CD, kartoniki z cyframi 1-23;

 

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci zabawą: „Powitanka matematyczna”:

 

„Jestem pierwszy i witam się z dzieckiem piątym” itd.

 

Dzieci otrzymują kartoniki z cyfrą. Wg właściwej kolejności ustawiają się na brzegu dywanu. Zadaniem każdego dziecka jest powiedzieć, swój liczebnik porządkowy (np. „jestem trzecia”) i z kim się witam (np. „witam się z szóstą osobą”) podając jej rękę na powitanie.

2. Wykonywanie zadań w pięciu zespołach /podział na zespoły poprzez wylosowanie jednej cyfry i ustawienie się przy właściwej obręczy/:

a) Tworzenie zbiorów owadów: w prawym górnym, prawym dolnym, lewym górnym i lewym dolnym płatku kwiatka.
Każdy zespół otrzymuje duży karton z narysowanym kwiatem  
o 4 dużych płatkach oraz 4 podpisane koperty z różnymi owadami – biedronki, motyle, osy, komary. Zadaniem zespołów jest ułożenie danych owadów na danym płatku wg instrukcji nauczyciela.

 

b) Policzenie wszystkich zbiorów owadów i przyporządkowanie właściwej liczby.

 

c) Porównywanie powstałych zbiorów owadów wg instrukcji nauczyciela – wstawienie właściwego znaku: <.>, =
(np. Czego jest na płatkach więcej: motyli czy biedronek? 
O ile jest więcej motyli?
O ile jest mniej biedronek?
Jaki znak matematyczny wstawicie między tymi zbiorami?
)

 

d) Wykonywanie działań matematycznych i układanie ich zapisów wg instrukcji nauczyciela.
(np.: Ile razem jest komarów i os? Ułóżcie zapis: 7+3=10
O ile więcej jest motyli od biedronek? Ułóżcie zapis: 8-6=2
)

 

e) Rozwiązywanie zadań z treścią i układanie właściwego zapisu matematycznego z zakresu dodawania i odejmowania.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi