Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 - letnich - Poszukiwanie Mikołaja

Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 - letnich - Poszukiwanie Mikołaja
2.8
4 oceny
Oceń

Poszukiwanie Mikołaja

Temat: „Poszukiwanie Mikołaja” - układanie własnej inscenizacji na uroczystość  spotkania z Mikołajem - opowiadanie twórcze dzieci, eksperymenty językowe.

Cele ogólne:


- rozwijanie umiejętności tworzenia rozbudowanych form wypowiedzi;
- tworzenie własnych utworów;
- kształtowanie dziecięcej wyobraźni i zdolności twórczego myślenia;
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie .
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
IV.2
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
IV.1
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
IV.3
odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
IV.6
wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
IV.7
eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
III.9
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
II.4
przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
Metody:
- słowna (rozmowa, wypowiedzi dzieci, objaśnienia, polecenia);
- czynna (samodzielnych doświadczeń, kierowanie własną aktywnością, zadań stawianych do wykonania);
- percepcyjna (obserwacja, pokaz).
Formy pracy:
- indywidualna;
- zbiorowa;
Przebieg zajęcia:
Słuchanie piosenki:  „ Mikołaj święty”
"MIKOŁAJ ŚWIĘTY"
( sł. i muz. nieznany )
I. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci?
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci"
ref. (2x)
To Mikołaj, to Mikołaj,
to Mikołaj Święty,
to Mikołaj, to Mikołaj
niesie nam prezenty
II. Kto swymi saniami aż z bieguna leci?
Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci?
III. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci?
Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci?
IV. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci,
kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci.
Omówienie treści piosenki, zabawa inscenizowana do słów piosenki.
Nauczycielka przypomina, że do nas też niedługo przyjedzie Mikołaj, pyta: jak możemy Go przywitać?, co dla Niego przygotować? Podkreśla, że nie tylko otrzymywanie prezentów sprawia przyjemność ale również dawanie upominków innym lub przygotowanie niespodzianek.
Dzieci podają różne propozycje (zrobimy upominek, przygotujemy wiersze, piosenki, taniec itp.)
Nauczycielka proponuje ułożenie własnej inscenizacji na powitanie Mikołaja.
Dzieci wymyślają tematy, tytuły, postaci, nauczycielka zapisuje wypowiedzi poszczególnych dzieci. Wspólna praca.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi