Scenariusz zajęcia koleżeńskiego - Co pływa,a co tonie?

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia koleżeńskiego - Co pływa,a co tonie?
Oceń
{

Scenariusz zajęcia koleżeńskiego - Co pływa,a co tonie?

Scenariusz zajęcia koleżeńskiego - Co pływa,a co tonie?


Scenariusz zajęcia koleżeńskiego „Co pływa,a co tonie?” 

 

- zabawy badawcze z wykorzystaniem wody. 

 

Cele ogólne: 

 

-przybliżenie dzieciom zagadnienia obiegu wody w przyrodzie 

 

- zapamiętanie nazw zbiorników wodnych (morze, staw) 

 

- rozwijanie ciekawości i kreatywności dzieci poprzez samodzielne eksperymentowanie, doświadczanie 

 

Cele operacyjne: dzieci powinny: 

 

- opowiedzieć o wędrówce kropelki wody 

 

- samodzielnie wykonywać doświadczenie 

 

- podejmować próby stawiania  pytań i wniosków dotyczących doświadczenia (np. dlaczego kamień tonie? , dlaczego piórko pływa?) 

 

Metody: 

 

- słowna ; rozmowa, wyjaśnienia 

 

- oglądowa; pokaz, doświadczenie 

 

- poszukująca; samodzielne doświadczenia 

 

- praktycznego działania 

 

Formy: 

 

- praca z całą grupą 

 

-praca w zespołach 

 

-praca indywidualna 

 

Przebieg: 

 

Powitanie piosenką „Wesołe powitanie” 

 

Zagadka: 

Jest w morzu, jest w rzece 

w jeziorze i w stawie. 

Jest także w herbacie, w zupie albo w kawie. 

 

Służy do picia, Służy do mycia. 

Bez niej na Ziemi 

nie byłoby życia. 

 

Z kranu, kap, kap, kap, 

w kałuży chlup, chlup, chlup, 

w wannie chlap, chlap, chlap, 

w parapet puk, puk, puk. 

 

Zagadki słuchowe o wodzie. ( Padający deszcz, szum morza itp.) 

 

Zabawa „Pada deszcz” – wydobywanie dźwięku deszczu z kartek papieru. 

 

Opowiadanie o wędrówce kropelki wody. 

 

Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Przygoda kropelki wody” (zmodyfikowana wersja) 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi