Scenariusz zajęcia muzycznego pod hasłem- Jesienne zabawy z wiatrem

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia muzycznego pod hasłem- Jesienne zabawy z wiatrem
Oceń
{

Scenariusz zajęcia muzycznego pod hasłem- Jesienne zabawy z wiatrem. 

Przeznaczony dla dzieci 5- letnich.

 

 

Scenariusz zajęcia muzycznego pod hasłem- Jesienne zabawy z wiatrem. 

Przeznaczony dla dzieci 5- letnich.

 

 


Temat zajęcia: Zabawy rytmiczno - ruchowe pod hasłem "Jesienne zabawy z wiatrem" - kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych.

 

Cel ogólny: Kształtowanie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych( słuch wysokościowy, poczucie tempa, rytm, pamięć muzyczna).

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:

 

-dostrzega zmiany w wysokości dźwięku (wysoko-nisko)

-reaguje na zmianę tempa i dynamiki w utworze( szybko - wolno; cicho - głośno)

-reaguje na przerwę w muzyce 

-kształci pamięć muzyczną

-rozwija poczucie rytmu i umiejętność estetycznego poruszania się.

 

Metody pracy:

 

-problemowo - odtwórcza (zabawa)

-problemowo - analityczna (słuchanie muzyki)

-problemowo - twórcza ( angażowanie myślenia i inwencji twórczej)

-organizowanie i rozwijanie działalności muzycznej (śpiew)

 

Formy pracy:  z całą grupą 

 

-śpiew zbiorowy piosenki pt. " Pan Listopad"

-słuchanie muzyki 

-ruch przy muzyce

 

Pomoce dydaktyczne: płyta z nagraniem piosenki "Pan Listopad", nagrania utworów muzycznych do słuchania, chusta animacyjna, opaski na głowę z listkami, z sylwety liści z kolorowego papieru, kolorowe wstążki, peleryna foliowa, instrumenty perkusyjne (bębenek, tamburyn).

 

Przebieg zajęcia:

1. Zabawa muz.-ruch. uwrażliwiająca na zmiany tempa "Wiatr i wiaterek".

Dziecko stoi na obwodzie koła, w ręku trzyma chustę animacyjną, na której nauczycielka rozrzuca sylwety jesiennych liści. Dzieci poruszają chustą w zależności od tempa utworu muzycznego: lekko, wolno - gdy muzyka jest spokojna, wolna; mocno, szybko - gdy muzyka staje się coraz szybsza.

2. Zabawa rytmiczna uwrażliwiająca na zmianę dynamiki " Cicho- głośno".

Dzieci wypowiadają słowa piosenki "Pan Listopad" - raz cicho, raz głośno w zależności od ułożenia ręki nauczycielki (ręka uniesiona do góry - głośno , ręka opuszczona w dół - cicho) oraz symbolu graficznego ( strzałka skierowana w górę- głośno, strzałka w dół - coraz ciszej).

3. Zabawa inhibicyjno-incytacyjna (hamująco-pobudzająca) "Kropelki deszczu".

Dzieci maszerują rytmicznie po obwodzie koła (chusty animacyjnej), a na sygnał bębenka  (N. uderza 2, 3 lub 4 razy) podskakują tyle razy, ile słyszy uderzeń.

4.  Zabawa muz.- ruch. z reakcją na przerwę w muzyce "Wiatr i liście".

Dzieci otrzymują na głowę opaski z listkami, stoją w rozsypce na całej sali. Jedno wyznaczone dziecko jest wiatrem (ubrane w foliową pelerynę), kiedy zaczyna grać muzyka chodzi między listkami i dotyka je po kolei. Dotknięty listek wstaje i wiruje wokół własnej osi. Gdy muzyka ucichnie- dzieci stają nieruchomo w miejscu, ponowny sygnał zachęca do dalszej zabawy.

5. Rytmizacja tekstu piosenki "Pan Listopad" połączona z gestodźwiękami.

Nauczycielka wypowiada rytmicznie tekst piosenki, klaszcze w dłonie, uderza o uda, tupie prawą nogą, lewą nogą, itp.- dzieci powtarzają te czynności.

6. Improwizacja do muzyki rozwijająca umiejętność estetycznego poruszania się.

Dzieci otrzymują kolorowe wstążki, samodzielnie tańczą dostosowując ruch do słyszanej muzyki.

7. Śpiew zbiorowy piosenki "Pan Listopad" z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 

Pan listopad gra na basie- dylu, dddylu, bum.

Na jesiennym graniu zna się, trawką dotknął strun.

Wesoło gra muzyka, pada deszcz,

świerszcz za kominem cyka, tańcz, gdy chcesz.

 

Pan listopad gra na bębnie - bara, bara, bam.

Z deszczem stuka, równo pięknie koncert daje nam.

Wesoło gra muzyka, pada deszcz,

świerszcz za kominem cyka, tańcz, gdy chcesz.

 

Pan listopad gra na flecie - fiju, fiju, fiu.

Z liści złotych ma berecik a kubraczek z nut.

Wesoło gra muzyka, pada deszcz,

Świerszcz za kominem cyka, tańcz, gdy chcesz.

 

 Opracowała: Beata Grzegorczyk

Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim

Twoje uwagi i pomysły

Tagi