Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej - Woda

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej  - Woda
Oceń
{

Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej  - Woda

Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej  - Woda


GRUPA WIEKOWA – DZIECI 5 LETNIE 

 

Temat :sytuacja edukacyjna –„ WODA ” 

 

Cel główny: kształtowanie postaw proekologicznych,    wykorzystane literatury dziecięcej do rozwijania zainteresowań przyrodniczych 

 

Cele szczegółowe: 

 

– uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla  ludzi, zwierząt i roślin, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania, 

 

– doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego  oraz umiejętności wnioskowania i przewidywania następstw i konsekwencji pewnych działań i zjawisk, -- -uświadomienie, dlaczego należy dbać o czystość wody w rzekach, jeziorach …, podajac przykłady  

 

– poznawanie właściwości wody i jej trzech stanów  skupienia: lód, woda jako ciecz, para wodna, 

 

– dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, 

– rozwijanie umiejętności zespołowego współdziałania,  

 

– postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w grupie,  

 

Metody: 

 

– podające: czytanie tekstu, pokaz, wyjaśnianie; 

 

– poszukujące: rozmowa, stawianie pytań, przewidywanie następstw; 

 

– ekspresyjne: wypowiedzi dzieci, obserwacje, różnicowanie wartości wizualnych; 

 

– praktycznego działania: doświadczenia, eksperymenty; 


Formy: 

 

– indywidualna, 

 

– grupowa, 

 

 

Przebieg zajęcia 

 

 

1 „CYFERKI” – zagadka cyfrowo-literowa 

 

Na tablicy n-l umieszcza w rozsypce kartoniki ponumerowane od 1-8. Zadaniem dzieci jest uporządkowanie  kartoników od 1-8, a następnie odczytanie hasła – znajdującego się na odwrocie szablonów – PRZYRODA  

 

N-l prowadzi rozmowę z dziećmi na temat co to jest – przyroda. Omawia z dziećmi charakterystyczne cechy środowiska 

 

 

2 „ PUZZLE” – składanie obrazka z części 

 

Dzieci w marszu przy muzyce biorą przygotowane wcześniej szarfy (szarfy w 4 kolorach), tym samym dzielą się na zespoły wg kolorów szarf. Każdy zespół otrzymuje kopertę z puzzlami. Zadaniem każdego zespołu jest ułożenie puzzli ( obrazki związane z  potrzebą wody -charakterystyczne dla środowiska: ryba,łabędź, drzewo,kwiat. Nawiązanie do tematu co potrzebuje wody do życia   

 

 

 

3-Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji i wiersza-  

Wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej Chora rzeka; 

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi