Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej - Woda

Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej - Woda
3.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęcia o tematyce ekologicznej  - Woda
Zajęcia można poprowadzić w grupie 5-latków.

 

GRUPA WIEKOWA

Dzieci 5-letnie

 

 

Temat :

sytuacja edukacyjna –„ WODA ” 

 

Cel główny:

kształtowanie postaw proekologicznych,    wykorzystane literatury dziecięcej do rozwijania zainteresowań przyrodniczych 

 

Cele szczegółowe: 

 • uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla  ludzi, zwierząt i roślin, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania, 
 • doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego  oraz umiejętności wnioskowania i przewidywania następstw i konsekwencji pewnych działań i zjawisk, -- -uświadomienie, dlaczego należy dbać o czystość wody w rzekach, jeziorach …, podajac przykłady 
 • poznawanie właściwości wody i jej trzech stanów  skupienia: lód, woda jako ciecz, para wodna,
 • dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego,
 • rozwijanie umiejętności zespołowego współdziałania, 
 • postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w grupie,

Metody: 

 

 • podające: czytanie tekstu, pokaz, wyjaśnianie; 
 • poszukujące: rozmowa, stawianie pytań, przewidywanie następstw; 
 • ekspresyjne: wypowiedzi dzieci, obserwacje, różnicowanie wartości wizualnych; 
 • praktycznego działania: doświadczenia, eksperymenty;

Formy: 

 • indywidualna, 
 • grupowa, 

 

Przebieg zajęcia 

 

1 „CYFERKI” – zagadka cyfrowo-literowa 

 

Na tablicy n-l umieszcza w rozsypce kartoniki ponumerowane od 1-8. Zadaniem dzieci jest uporządkowanie  kartoników od 1-8, a następnie odczytanie hasła – znajdującego się na odwrocie szablonów – PRZYRODA  

 

N-l prowadzi rozmowę z dziećmi na temat co to jest – przyroda. Omawia z dziećmi charakterystyczne cechy środowiska 

 

 

2 „ PUZZLE” – składanie obrazka z części 

 

Dzieci w marszu przy muzyce biorą przygotowane wcześniej szarfy (szarfy w 4 kolorach), tym samym dzielą się na zespoły wg kolorów szarf. Każdy zespół otrzymuje kopertę z puzzlami. Zadaniem każdego zespołu jest ułożenie puzzli ( obrazki związane z  potrzebą wody -charakterystyczne dla środowiska: ryba,łabędź, drzewo,kwiat. Nawiązanie do tematu co potrzebuje wody do życia   

 

3-Rozmowa z wykorzystaniem ilustracji i wiersza-  

Wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej Chora rzeka; 

 

Śniła się kotkowi rzeka, 


Wielka rzeka, pełna mleka……. 


Tutaj płynie biała rzeka. 


Ale to jest chora rzeka. 


Jak tu pusto!? 


Drzewo uschło….. 


Cicho tak – 


ani ptak, 


ani ważka, ani komar, ani bąk, 


ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina, 


ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj, 


bo rzeka jest zatruta. 


Sterczy napis: „Zakaz kąpieli” 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi