Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5, 6-letnich

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5, 6-letnich
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5, 6-letnich 

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 5-, 6-letnich 

 

Data : 26.05.2021r. 

 

 Grupa: 5-, 6-latki 

 Prowadząca: Iwona Błach 

 

Temat: Na majowej łące – zabawy integracyjne z wykorzystaniem SI gumy. 

 

 

Obszary z podstawy programowej: 

 

I . 5  – Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu; 

 

I .7 -  Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania; 

 

II .8 - Zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji; 

 

III. 7,8 - Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby; obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; 

 

IV.2 - Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie; 

 

IV. 4 - Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych; 

 

IV.5 – Rozwiązuje zagadki; 

 

IV.7 – Słucha muzyki, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, 


IV.15 - Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; 

 

 

Cele ogólne: 

 

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej 
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew oraz sztuki plastyczne 
 • Kształcenie spostrzegawczości i uwagi, 
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego. 
 • Zintegrowanie grupy. 

 

 

Cele operacyjne: 

 

 • Potrafi rytmicznie kreślić kredkami świecowymi  lub pędzlem pionowe linie do utworu muzycznego; 
 • Określa w muzyce jej tempo i nastrój; 
 •  Uczestniczy w zabawie integracyjnej; 
 • Rozwiązuje zagadki quizu przyrodniczego; 
 • Wypowiada się na temat roślin i zwierząt łąkowych; 
 •  Odczytuje nazwy roślin i zwierząt; 
 • Potrafią wyrażać swoje uczucia za pomocą swego ciała, ruchu, śpiewu czy mimiki twarzy; 
 • Chętnie tańczy, wykonują prace plastyczną; 
 • Przełamuje nieśmiałość podczas udziału w zajęciach. 

 

 

 

Metody pracy: 

 

 • podająca,  
 • praktyczna działalność dziecka,  
 • aktywizująca,  
 • zabawowa 
 • Elementy metody SI 
 • Element aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss 
 • Elementy metody W. Sherborne 
 • Elementy muzykoterapii 

 

Formy pracy: 

 • zbiorowa,  
 • indywidualna. 


Środki dydaktyczne:

piosenka pt.”Wiosenny spacer z mamą”,

quiz przyrodniczy w formie prezentacji multimedialnej,

nagranie „Dla Zuzi” Marek i Wacek, „Walc Kwiatów” P. Czajkowskiego,

SI guma, kredki świecowe, pastele, farby, pędzle, stemple z ziemniaka, nożyczki, klej, patyczki do uszu, gumki 

 

Przebieg zajęcia: 

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi