Scenariusz zajęcia z języka angielskiego dla 6-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia z języka angielskiego dla 6-latków
Oceń
{

Temat: Utrwalenie znajomości słownictwa związanego ze zwierzętami i poszerzenie jego zakresu w kontekście zabaw sportowych. Utrwalenie liczb 1-10.

 

Słownictwo: bunny; duck; cat; pig; dog; feet; clean; dirty; one, two…ten.


Wyrażenia i struktury zdaniowe: stand up; let's make a circle; let’s count to ten; who’s got clean/dirty feet?

 

Cele (dziecko):
- rozumie i potrafi wykonać polecenia: stand up, let's make a circle, sit down,
- wskazuje wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą kart obrazkowych i nazywa je w języku angielskim,
- liczy do 10.

 

Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta Boo CD1 i CD2, karty obrazkowe 43-49, przedmioty do zbudowania toru przeszkód (trzy szarfy, koc, dwie skakanki, pudło), minikarty 23-27, butelka, karty pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Start:

 

1. Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Good morning”, dzieci odpowiadają ”Good morning”. Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle. Let’s count to ten. Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.

 

2. Powtórzenie piosenki „Listen, listen” i „Hello, Boo!”

Wprowadzenie / Utrwalenie materiału:

 

1. Get ready! Przygotowanie do zabawy z zastosowaniem toru przeszkód (karty obrazkowe 43-49, tor przeszkód).

 

Dzieci stają w kręgu, n-l wyjmuje kolejno karty obrazkowe i zwraca uwagę na tor przeszkód: Look! What’s this?

 

Następnie, wszyscy podchodzą do 3 szarf, przy których n-l kładzie kartę z królikiem, przypominając dzieciom co ona przedstawia i pokazując jak skakać po szarfach. What’s this? Yes, a bunny! Hop, hop, hop, like a bunny.

 

Dzieci podchodzą do koca. N-l kładzie przy nim kartę ze świnką i turla ją po nim. A pig! Roll, roll, roll!

 

Dzieci podchodzą do toru ze skakanek. N-l kładzie przy nim kartę z pieskiem i biega pomiędzy nimi. A dog! Run, run, run!

 

Dzieci podchodzą do pudła. N-l kładzie przy nim kartę z kaczką i pokazuje jak przez nie przepłynąć: A duck! Swim, swim, swim!

 

Dzieci podchodzą do tablicy N-l mocuje na niej kartę z kotkiem i udaje, że się po niej wspina. A cat! Climb, climb, climb!

 

2. Animal races! Utrwalenie i rozszerzenie słownictwa w kontekście zabawy w tor przeszkód.

 

N-l siada z dziećmi w półkręgu, zwraca uwagę na minikarty i butelkę. Rozkłada minikarty w kształt kręgu, jednocześnie powtarzając ich nazwy. Umieszcza butelkę w środku kręgu i zaprasza kolejno dzieci, by nią kręciły: Ewa, come up here and spin the botle, please.

 

Kiedy butelka wskaże mini kartę, n-l zachęca dziecko, by wykonało właściwie czynności przy odpowiedniej stacji toru przeszkód. What’s this? A duck, right! Ewa, go and swim, swim, swim like a duck!

 

Pozostałe dzieci odliczają z nauczycielem do 10 (one, two, three…etc.)

 

3. Round and round! Utrwalenie słów clean i dirty w zabawie muzycznej (płyta Boo CD1, karty obrazkowe 48-49).

 

Nauczyciel odtwarza utwór „Music fun”, powtarzając głośno słownictwo podaje kartę 48 dziecku siedzącemu obok i zachęca wszystkie inne dzieci do podawania tej karty dalej. What are these? Yes - clean feet! Pass the card on! Pass it on!

 

Następnie, n-l robi to samo z kartą obrazkową 49.

 

Po chwili zatrzymuje muzykę i pyta, gdzie są obie karty. Who’s got clean feet? Bravo, Filip! (zachęca grupę do klaskania). Who’s got dirty feet? Ola? OK, hold your feet up, like this! (Dziecko które trzyma kartę 49, podnosi stopy do góry i trzyma tak do następnego zatrzymania nagrania).

Podsumowanie/ Zakończenie

 

1. Find, count and say. Colour. Utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi