Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci 4 - letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci 4 - letnich
Oceń
{

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci 4 - letnich

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla dzieci 4 - letnich


Temat: „Dbamy o przyrodę i od święta i na co dzień” – ocenianie postaw wobec środowiska przyrodniczego na podstawie ilustracji oraz wiersza R. Dąbrowskiej „Był sobie las”.

 

Cele ogólne:

 

- rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody

- kształtowanie właściwych nawyków i postaw wobec roślin i zwierząt, przestrzeganie przed ich

niszczeniem

- kształtowanie nawyków proekologicznych poprzez segregowanie odpadów.

 

Cele szczegółowe:

dziecko:

 

- rozróżnia i właściwie ocenia złe zachowania i postawy wobec przyrody

- prawidłowo segreguje odpady do odpowiednich pojemników

- recytuje z pamięci wiersz o treściach ekologicznych

- rozumie znaczenie słowa ekologia

- nabywa zwyczaju kolejnego wypowiadania się.

 

Pomoce dydaktyczne:

 

- plansza z ilustracją do wiersza, piłki w kolorze niebieskim i czerwonym, symbole twarzy smutnej

i uśmiechniętej, makiety pojemników na odpady wtórne, materiały wtórne (papier, gazety, plastikowe

butelki i pojemniki, zużyte baterie).

 

Przebieg zajęcia:

 

1. Słuchanie wiersza R. Dąbrowskiej „Był sobie las” czytanego przez nauczycielkę, ilustrowanego planszą.

 

Dzieci słuchają wiersza ilustrowanego planszą a następnie udzielają odpowiedzi na zadawane pytania.

Następuje ocena złych i dobrych zachowań bohaterów wobec przyrody.

Ustalone zostają kryteria oceny:

wesoła buźka (niebieska) – dobre zachowanie; smutna buźka (czerwona) – złe zachowanie. Dzieci

dokonują samodzielnej oceny bohaterów poprzez położenie piłki do kosza z odpowiednim symbolem buzi.

 

2. Zabawa dydaktyczna „Co ze śmieciami?” – segregowanie odpadów.

 

Dzieci spacerują „w lesie” (w rytm muzyki) i napotykają górę śmieci zostawioną przez wandali. Zadaniem

ich będzie rozpoznanie, z jakiego tworzywa są wykonane i wyrzucenie ich do odpowiednich pojemników.

Dzieci segregują papier, plastik i zużyte baterie. Zabawa powtarzana jest trzy razy.

 

3. Recytacja z pamięci rymowanki „Ekologia”.

 

Dzieci recytują rymowankę z pamięci na różne sposoby – wyklaskując, wytupując, wystukując rytm plastikowymi butelkami.

 

Ekologia - słowo znane,

w całym świecie powtarzane.

Znaczy, by nie było śmieci

i świat czysty miały dzieci.

 

4. Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Śmieci do kosza”.

 

Dzieci maszerują po dywanie omijając przeszkody - rozłożone gazety. Na sygnał słowny: „Śmieci do kosza”, podnoszą jedną gazetę, zwijają ją w kulkę i celują do pojemnika, Zabawę powtarzamy tyle razy,

aż wszystkie papiery zostaną wyrzucone.

 

5. Otrzymanie odznaki „Przyjaciela przyrody” - ozdabianie kredkami medalu, według własnej inwencji

dziecka.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi