SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Oceń
{

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PRZEPROWADZONEGO W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH

 

TEMAT ZAJĘĆ: „Smacznie i zdrowo” – rozmowy i działania na temat zdrowego odżywiania.

 

CELE OGÓLNE:

- pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się,

- wdrażanie do dbania o swoje zdrowie poprzez dostrzeganie zachowań i produktów,

spożywczych sprzyjających zdrowiu i szkodliwych dla zdrowia,

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

- rozwijanie sprawności manualnych,

 

CELE OPERACYJNE: Dziecko:

- zna podstawowe zasady zdrowego żywienia,

- wymienia zdrowe i niezdrowe produkty żywnościowe,

- rozumie konieczność spożywania dużej ilości owoców i warzyw oraz ograniczenia,

spożywania słodyczy,

- segreguje żywność na zdrową i niezdrową,

- zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- nagrania muzyczne,

- plakat z „Piramidą żywienia przedszkolaka”.,

- obręcze w kolorze zielonym i czerwonym,

- zdrowe i niezdrowe produkty żywnościowe,

- kosze na produkty,

- emblematy owoców i warzyw,

- papierowe talerzyki,

- nożyczki i klej,

 

METODY:

- słowne: rozmowa, wiersz, objaśnienia i instrukcje, społecznego porozumiewania się,

- czynne: kierowania własną działalnością dziecka, zadania stawiane dziecku do wykonania, ćwiczenia,

- percepcyjne: obserwacji i pokazu, przykładu,

 

FORMY:

- zbiorowa,

- indywidualna jednolita,

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zabawa integracyjna na powitanie „Witamy się ze sobą”.

Dzieci i rodzice tańczą przy akompaniamencie muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło wszyscy witają się ze sobą podaną przez nauczycielkę częścią ciała (np. rękami, plecami, łokciami, kolanami itp.)

2. Zabawa ruchowo-taneczna przy piosence „Jarzynowa piosenka”.

3. „Piramida żywienia” – pokaz, omówienie, wskazanie produktów o najwyższych i najniższych wartościach odżywczych.

4. Słuchanie fragmentu wiersza S. Karaszewskiego „Dla każdego coś zdrowego” – omówienie jego treści zwracając uwagę na produkty zdrowe i niezdrowe.

- Których produktów powinniśmy spożywać najwięcej, aby być zdrowi?

- Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw?

- Co można przyrządzić z owoców i warzyw?

- O czym należy pamiętać przed zjedzeniem owoców lub warzyw?

- Dlaczego powinniśmy jeść również produkty mleczne?

- Jakie inne produkty wpływają korzystnie na nasze zdrowie?

- Dlaczego spożywanie nadmiernej ilości słodyczy jest szkodliwe?

5. Zabawa dydaktyczna „Jak żyć zdrowo – prawda czy fałsz?”

Na dywanie rozłożone są obręcze w kolorze zielonym i czerwonym. Nauczycielka czyta hasła, jeśli dzieci się z nim zgadzają – wchodzą do zielonej obręczy i klaszczą,

jeśli się nie zgadzają – wchodzą do czerwonej obręczy i tupią nogami.

- należy jeść dużo owoców i warzyw,

- myjemy owoce i warzywa przed jedzeniem,

- jemy posiłki brudnymi rękami,

- słodycze należy jeść w małych ilościach,

- warzywa i owoce nie mają żadnych witamin,

- jedząc dużo słodyczy mamy zdrowe i ładne zęby,

- zęby myjemy raz w roku,

- przed snem nie należy się objadać,

- pożywienie należy połykać w całości,

6. Podział produktów na zdrowe i niezdrowe.

Dzieci segregują różne produkty ze względu na ich wpływ na zdrowie – do zielonego kosza wkładają- produkty zdrowe (np. jabłko, banan, marchewka), doczerwonego- niezdrowe (np. czekolada, lizak, coca-cola). Każde dziecko uzasadniaswój wybór.

7. Zabawa ruchowa „Sałatka owocowo-warzywna”.

Dzieci siedzą w kole, każdy ma emblemat z owocem lub warzywem. Gdy

nauczycielka wywoła dwie nazwy warzyw lub owoców, te dzieci zamieniają się miejscami. Na hasło: „Sałatka owocowo-warzywna” wszyscy zamieniają się miejscami.

8. Tworzenie talerzyków ze zdrową żywnością.

Dzieci wybierają z broszurek reklamowych po trzy obrazki produktów spożywczych sprzyjających zdrowiu. Wycinają je i przyklejają na papierowych talerzykach.

 

Wspólne omówienie prac.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi