SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ "CO PŁYWA A CO TONIE"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ "CO PŁYWA A CO TONIE"
3.5
2 oceny
Oceń

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ- OBSERWACJA, ZABAWY BADAWCZE.

TEMAT: „CO PŁYWA A CO TONIE”- zabawy badawcze połączone z rozmową i obserwacją.

GRUPA WIEKOWA- 5-6- latki
OBSZAR EDUKACJI: edukacja przyrodnicza

CELE OGÓLNE:
- zwrócenie uwagi na rolę wody w przyrodzie
- wykonywanie doświadczeń związanych z pływaniem i tonięciem ciał w wodzie
- zapoznanie z przyrządami pomocnymi w dokonywaniu obserwacji (mikroskop, szkło powiększające)

CELE OPERACYJNE – DZIECKO:
- potrafi obserwować
- zna przykłady przedmiotów, które pływają i toną w wodzie
- umie wykorzystać mikroskop, lupę w zabawach badawczych

METODY: obserwacja, rozmowa,  pokaz, zadań stawianych dziecku
FORMY: praca z całą grupą, praca w zespołach, praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: globus, mapa fizyczna Polski, akwarium wypełnione wodą, kulka z plasteliny, kulka metalowa, pudełko metalowe, piłeczka ping-pongowa lub gumowa ,korek od butelki, spinacz biurowy, mikroskop, szkło powiększające, preparaty przygotowane do obserwacji.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Zabawa muzyczno- ruchowa ze śpiewem „Wesoło nam”

2. Rozwiązywanie zagadki:
Służy do mycia służy do picia
Bez niej na ziemi nie byłoby życia (woda)

3.Rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych wartości wody
-  do czego potrzebna jest woda?
kto potrzebuje wody?
jak wygląda woda?,  jaki ma kolor, zapach (obserwacja)
czy woda zawsze tak wygląda, czy zawsze jest płynem?
czy można bez wody żyć?
czy woda może człowiekowi zagrażać?

4. Pokazanie obszarów wodnych zaznaczonych niebieskim kolorem  na globusie i mapie Polski.

5. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Powódź”.

6. Doświadczenie i obserwacja „ Co pływa a co tonie?”- doświadczenia z użyciem akwarium i przygotowanych materiałów do badań. Rozmowa wprowadzająca, oglądanie zgromadzonych przedmiotów, próby wnioskowania, które z przedmiotów utoną. Sprawdzanie, czy przypuszczenia są słuszne. Udzielanie odpowiedzi na pytania i argumentowanie ich.

7. Powtórne obserwowanie zachowania się ciał w wodzie po wprowadzeniu znaczących zmian w ich właściwościach. Wspólne wyciągnięcie ogólnych wniosków: „Od czego zależy, czy określony przedmiot zatonie czy będzie pływał?
- ważny jest nie tylko materiał, z którego zrobiony jest przedmiot  ale też jaki ma kształt- kulka z plasteliny lub plastelina spłaszczona
- niektóre przedmioty lekkie toną, ponieważ mają małą powierzchnię – spinacz
- puste metalowe pudełko pływa  ponieważ  jest wypełnione jest powietrzem
-  metalowe pudełko napełnione wodą tonie, ponieważ jest ciężkie (statek)

8. Praca w zespołach- obserwowanie przygotowanych do badań preparatów-wykorzystanie przyrządów do obserwacji laboratoryjnej- mikroskop, szkła powiększające.

9. Zabawa ruchowa z elementem biegu „Deszczyk”.

10. Praca indywidualna dzieci- karty pracy- łączenie liniami rysunku akwarium z  przedmiotami, które pływają w wodzie. Rysowanie rybek według wzoru graficznego.

10. Ewaluacja dokonana na podstawie indywidualnych kart pracy.

Autor: mgr Danuta Paprocka, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 24 w Jaworznie

Twoje uwagi i pomysły

Tagi