SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROZWIJANIA MOWY I MYŚLENIA Z ELEMENTAMI ZABAW

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROZWIJANIA MOWY I MYŚLENIA  Z ELEMENTAMI ZABAW
3.0
1 ocena
Oceń
{

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROZWIJANIA MOWY I MYŚLENIA

Z ELEMENTAMI ZABAW BADAWCZYCH

 

 

GRUPA WIEKOWA: 5-latki

 

TEMAT ZAJĘĆ: Zajączek z lusterka

 

CELE OGÓLNE:

-        budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania

-        zapoznanie ze zjawiskiem odbicia światła

-        nabywanie umiejętności komunikatywnego wyrażania własnych myśli

-        rozbudzanie wyobraźni

 

CELE OPERACYJNE: Dziecko:

-        wypowiada się na podany temat

-        manipuluje lustrami i odkrywa różne efekty

-        wybrzmiewa pierwszą głoskę w wyrazie, dzieli wyraz na sylaby

-        rysuje na kartonie swoje lustrzane odbicie uwzględniając szczegóły wyglądu

-        bierze czynny udział w zajęciach

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-        lusterka

-        ilustracje do opowiadania H. Bechlerowej „Zajączek z rozbitego lusterka”

-        nagranie muzyczne

-        paski kartonowe z kropkami

-        kartony, kredki

-        kartony z napisami

-        papierowe lusterka

 

METODY:

-        słowna: rozmowa, opowiadanie, objaśnienia

-        czynna: zadania i ćwiczenia stawiane dziecku do wykonania

-        percepcyjna: ilustracje, pokaz

 

FORMY:

-        zbiorowa

-        indywidualna jednolita

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

    

1.     Zagadka słowna:

„Bywa w ramkach lub bez ramy

często w nim się przeglądamy,

ono zawsze powie szczerze,

czy wyglądasz jak należy.”    (LUSTRO)

 

2. Umieszczenie na tablicy napisu „lustro”. Dokonanie analizy fonetycznej wyrazu: wyróżniamy głoskę w nagłosie i wygłosie, dzielimy wyraz na sylaby, podajemy liczbę sylab.

3. Zagadka obrazkowa „Co to za zwierzę?” – nauczyciel wyjmuje z koperty fragment ilustracji, dzieci odgadują, jakie zwierzę przedstawia ilustracja.

4. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Zajączek z rozbitego lusterka” poparte ilustracjami.

5. Rozmowa na temat opowiadania.

     - Czyje postępowanie wam się nie podobało? Dlaczego?

     - Co zrobiła mama Piotrusia?

     - Kogo zobaczył chłopiec?

     - Skąd zjawił się zajączek?

     - Jak zajączek pomógł Piotrusiowi?

     - Czy wam zdarzyło się kiedyś być podobnym do Piotrusia?

6. Zabawy badawcze z lustrem – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem odbicia światła.

     - Nauczyciel pyta dzieci, czy również chciałyby pobawić się w puszczanie zajączków. Co będzie nam do tego potrzebne?

     - Próby odbijania zajączków na ścianie.

     - Wyjaśnienie w jaki sposób powstają efekty świetlne?

      - Czy możemy w taki sam sposób odbijać zajączki od kartki papieru?

7. Zabawa z lustrami.  Dzieci stoją w półkolu – eksperymentują, jak ułożyć lusterko, aby zobaczyć co jest z tyłu, z boku, aby zobaczyć swojego kolegę, swoje buty.

8. Zabawa muzyczno-ruchowa „Robimy miny”.

Podczas trwania muzyki dzieci biegają, tańczą, podskakują. Kiedy muzyka ucichnie dzieci zatrzymują się i robią kolejno: wesołą minę, smutną, złą, śmieszną.

9. Gra matematyczna z lustrami.

Każde dziecko otrzymuje pasek kartonowy z narysowanymi kropkami. Dzieci przykładają lusterko do kartoników i przeliczają kropki z paska i odbite w lustrze. Kolejne zadanie polega na takim przyłożeniu lusterka aby na pasku i w lustrze było razem np. 2, 4 kropki.

10. Zabawa „Lustro”

Dzieci stoją w parach naprzeciw siebie. Jedno dziecko wykonuje ruch, drugie stara się jak najdokładniej powtórzyć to, co robi kolega.

11. Rysowanie własnego autoportretu. 

Dzieci przyglądają się uważnie swojej twarzy w lustrze. Zwracają uwagę na wszystkie szczegóły: kolor oczu, włosów, kształt nosa. Na przygotowanych kartonach rysują swoją twarz tak, aby jak najbardziej przypominała odbicie w lustrze.

Po skończonej pracy dzieci odgadują kogo przedstawia wskazany autoportret.

12.  Ewaluacja zajęcia – ocena aktywności dzieci, podziękowanie za udział w zajęciu, udzielenie pochwał.

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi