Scenariusz zajęcia: „Hałas, a nasze zdrowie”

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęcia: „Hałas, a nasze zdrowie”
Oceń
{

Cel ogólny:

 

 • ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi,
 • uświadomienie negatywnych wpływów hałasu na samopoczucie i zdrowie człowieka.


Cele szczegółowe:

 

 • dziecko wie, że hałas jest jednym z czynników degradujących środowisko,
 • potrafi podać skutki działania hałasu na zdrowie,
 • poznaje budowę narządu słuchu i wpływ hałasu na jego funkcjonowanie,
 • wymienia źródła hałasu,
 • wie, jakie zachowania są alternatywą dla hałasu,
 • różnicuje dźwięki przyjemne i nieprzyjemne,
 • porównuje natężenie różnych dźwięków.

 

Metody:

 

 • pogadanka,
 • ranking słupkowy.
 • sesja pomysłów,
 • metoda ćwiczeń(laboratoryjna).


Formy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: konwencjonalne, techniczne, magnetofon, płyta z nagranymi dźwiękami, płyta z nagraniem muzyki relaksacyjnej, łyżki, sznurek, szary papier, makieta budowy ucha, wędka na magnes, karteczki z wypisanymi przykładami dźwięków i jego wartościami w dB, stopery, słuchawki ochraniające słuch, obrazki określające różne natężenie dźwięku, narzędzia i przybory plastyczne.

 

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

 

2. Dzieci rozwiązują, zagadkę matematyczna, rozwiązaniem jest hasło: HAŁAS oraz UCHO.

 

3. Wyciąganie wniosków: czym jest hałas i jaki ma wpływ na człowieka? Jak zbudowane jest ucho? Co to jest słuch?

 

4. Odróżnianie dźwięków miłych i niemiłych, dzieci podnoszą, kartki czerwone, kiedy dźwięk jest niemiły i niebieskie, kiedy jest spokojny i miły dla ucha.

 

5. Czy są, takie miejsca gdzie musi być cisza i dlaczego? A gdzie może być głośno?

 

6. Co by powiedziało ucho gdyby umiało mówić?:

 

- będąc na lotnisku,
- znalazło się w lesie,
- stojąc przy ruchliwej ulicy,
- idąc pustą plażą, itd.

 

7. Zabawa ruchowa - reakcje ruchowe na siłę natężenia muzyki: głośna dzieci się zwijają w kulkę, cicha tańczą.

 

8. Źródła hałasu:

 

 • krótka pogadanka na temat jednostki natężenia hałasu dB,
 • udzielenie informacji, że hałas powyżej 85 dB jest szkodliwy dla zdrowia,
 • propozycje dzieci,
 • hałaśliwe dźwięki.

 

9. „Łowimy dźwięki”- dzieci siedzą w kole, każde dziecko kolejno łowi wędką na magnes karteczkę spiętą metalowym spinaczem z przykładem dźwięku i jego wartości w dB. Wyłowioną karteczkę dziecko przykleja w odpowiednim miejscu na wykres z zaznaczonymi wartościami poziomu głośności dźwięku. Na wykresie czerwonym kolorem zaznaczona jest wartość 85 dB – próg szkodliwości hałasu dla zdrowia.

 

Przykładowe natężenia dźwięku:
- 10 dB oddech, szept,
- 20 dB szum liści,
- 35 dB cicha muzyka,
- 45 dB rozmowa
- 50 dB nowoczesny samochód
- 55 dB suszarka dobrej jakości
- 60 dB odkurzacz dobrej jakości
- 75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy
- 80 dB klakson
- 85 dB uszkodzony kran
- 90 dB przerwa w szkole
- 95 dB odkurzacz typowy
- 110 dB trzaskające drzwi windy
- 120 dB silnik samolotowy
- 130-160 dB wybuch petardy
- 170 rakieta kosmiczna.

 

10. Co dzieje się z człowiekiem, kiedy słyszy niemiłe dźwięki? Do czego może doprowadzić hałas? Jak można mu zapobiec?

 

11. Praca w grupach - ranking słupkowy, układanie w grupach obrazków zaczynając od tego, że na dole mają być te przedmioty, które wydają najgłośniejsze dźwięki, a na górze te, które dają najcichsze (można dla dzieci umiejących już czytać zamiast obrazków dać napisy).

 

Czy wy lubicie hałas? Co się z wami wtedy dzieje, kiedy w przedszkolu jest hałas? Jak my w przedszkolu możemy uniknąć hałasu?

 

12. Na zakończenie nauczycielka zaprasza dzieci do słuchania muzyki relaksacyjnej w trakcie, której dzieci pracują w grupach projektując znaczki walki z hałasem.


Autor: Krystyna Madera

Twoje uwagi i pomysły

Tagi