Scenariusz: Gwara poznańska - kształtowanie kompetencji językowych

Scenariusz: Gwara poznańska - kształtowanie kompetencji językowych
Oceń

 

Temat: Gwara poznańska - kształtowanie kompetencji językowych oraz postaw patriotycznych.

Data: 28.02.2019r.

Miejsce: Przedszkole nr 35 im. Króla Maciusia I w Poznaniu.

Prowadząca: M. Misiorna-Skalec

Grupa wiekowa: pięcio - i sześciolatki

Cel ogólny:

·        tworzenie sytuacji umożliwiających aktywizowanie mowy komunikatywnej i oraz procesów myślowych;

·        kształtowanie postaw patriotycznych ze szczególnym; uwzględnieniem tożsamości lokalnej poprzez zapoznanie z gwarą poznańską.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

·        dzieli wyrazy na sylaby (pięciolatki);

·        dzieli wyrazy na głoski;

·        zna słowa i melodię prezentowanej piosenki;

·        zna i rozumie znaczenie wybranych słów gwary poznańskiej,

·        uczestniczy w zabawie ruchowej;

·        zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z nożyczek;

·        rozumie polecenia nauczycielki.

 

Środki dydaktyczne:

·        ilustracje tematyczne ukazujące wybrane słownictwo gwary poznańskiej;

·        produkty spożywcze (pyry z gzikiem, szneka z glancem);

·        książka „Szneka z glancem”;

·        płyta CD, odtwarzacz CD;

·        brystol, kredki, kolorowy papier, klej, torba papierowa „tytka”.

Przebieg zajęć:

1.      Wspólne zaśpiewanie piosenki „Poznań, to moje miasto”.

2.      Przypomnienie informacji dotychczas przedstawionych, związanych z Poznaniem:

·        gdzie znajduje się Poznań w odniesieniu do obszaru Polski?

·        w jakim województwie znajduje się Poznań?

·        jaka rzeka przepływa przez Poznań?

3.       „Szneka z glancem” – wysłuchanie fragmentu książki Elizy Piotrowskiej.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi