Scenariusz: Szanujemy drzewa

Scenariusz: Szanujemy drzewa
4.7
3 oceny
Oceń

 

Imię i Nazwisko nauczyciela: Martyna Buras

Grupa wiekowa: 3 latki

Temat: Szanujemy drzewa

 

Cel ogólny:

- kształtowanie postaw proekologicznych

Cele operacyjne:

Dziecko:

• rozwiązuje zagadkę

• uważnie słucha;
• odpowiada na pytania nauczyciela

• opisuje ilustracje,
• potrafi wcielić się w rolę drzewa smutnego i wesołego;

• wie, że drzewo to dom dla ptaków i zwierząt
• wie, że należy troszczyć się i szanować drzewa

• posługuje się gestem i ruchem w zabawach ruchowych;

Metody:

- słowna
- oglądowa
- czynnościowa ( zadania stawiane do wykonania)

 

Formy pracy:

- zbiorowa,

- indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

- zagadka

- wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Drzewo”

- ilustracje do wiersza

- zielone szarfy

- tamburyno

- plastelina

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie dzieci.  Wprowadzenie w tematykę zajęć – rozwiązanie zagadki podanej przez nauczyciela.

 

Co to jest takiego,
odgadnijcie proszę
w zimie stoją nagie,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi