Scenariusz: Woda - jej znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin

Scenariusz: Woda - jej znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin
4.5
2 oceny
Oceń

Cele ogólne:

 

 • Ukazanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i gleby.
 • Kształtowanie nawyku oszczędnego korzystania z wody.
 • Kształcenie logicznego myślenia – próby formułowania wniosków w oparciu o analizę faktów (zdarzeń).

 

Cele szczegółowe:
dziecko zna:    

 

 • właściwości fizyczne wody,
 • przyczyny zanieczyszczania wody,
 • sposoby oszczędzania wody.

 

dziecko rozumie:

 

 • znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
 • potrzebę ochrony zasobów wodnych,
 • konieczność oszczędzania wody w naszym codziennym życiu.

 

dziecko potrafi:  

 

 • wybrać obrazki, komu do życia potrzebna jest woda,
 • dokonać obserwacji wody i określić jej stopień  zabrudzenia,
 • uzasadnić konieczność ochrony wody przed   zanieczyszczeniami,
 • dbać o czystość i oszczędność wody.

 

Metody nauczania:

 

 • słowna- rozmowa
 • oglądowa- obserwacja bezpośrednia
 • działań praktycznych         

 

Forma pracy:

 

 • zbiorowa jednolita
 • grupowa zróżnicowana

 

Środki dydaktyczne: magnetofon, nagranie odgłosów wody, obrazki ludzi, zwierząt, roślin, ilustracje –scenki jezior, naczynia z wodą, mikroskopy, lupy i szkła powiększające.


Przebieg zajęcia:

1. Wprowadzenie do tematu: rozwiązanie zagadki słuchowej (nagranie  odgłosów wody).
N: ,,O czym  będą zajęcia”?

 

2. Znaczenie wody w życiu człowieka, roślin, zwierząt

 

 • Wybór i grupowanie obrazków (ludzie, zwierzęta, rośliny).
 • Dzieci siedzą przed tablicą, wybierają spośród rozsypanych obrazków, wszystkie te, na których jest coś, lub ktoś, komu do życia potrzebna jest woda - uzasadniają.

 

3. Poznanie właściwości wody:

 

 • Dzieci siadają przed stolikiem, na którym są przygotowane łyżeczki i szklane naczynie z wodą przegotowaną.
 • Każde dziecko próbuje określić cechy wody.
 • Sprawdza jak smakuje, jaki ma zapach i opisuje jej kolor; nauczycielka zwraca uwagę na higienę oraz na to, że pić można tylko przegotowaną wodę.
 • Dzieci przelewają wodę do naczynia, by ustalić jej kształt; nauczycielka prosi dzieci, aby wymieniły różne formy występowania wody (kałuże, rzeki, stawy, jeziora, morza, oceany).
 • Nauczycielka przypomina dzieciom, jak zachowuje się woda w różnych temperaturach - jak zmienia swój stan skupienia (mowa tu o zamarzaniu, wrzeniu, parowaniu i skraplaniu).

 

4. Zabawa ruchowa – rozluźniająca:

 

Podskoki w rytm uderzeń tamburyna, naśladowanie kapiącej wody z kranu i szumiącego strumienia.

5.  Słowny opis ilustracji – wykazanie różnic między dwoma jeziorami.

 

 • Nauczycielka przedstawia dzieciom dwie ilustracje – jezior: pierwsza to ładne, czyste, bogate w kwiaty, zieleń jezioro, druga ukazuje jezioro brudne, zanieczyszczone.
 • Dzieci wykazują różnicę między dwoma jeziorami.

6. Obserwacja wody.

 

 • Dzieci obserwują wodę w pojemnikach szklanych i określają jej stopień zabrudzenia.
 • Dzieci obserwują wodę z jeziora i wodę przegotowana pod mikroskopem, lupą i szkłem powiększającym.
 • Dzieci sprawdzają czystość wody wystawiając ocenę.
 • Porównanie stopnia zabrudzenia wody w poszczególnych pojemnikach przepuszczanie wody przez watę).

7. Przyczyny zanieczyszczenia wody.

 

 • Rozmowa nt. ,Dlaczego wody "chorują"? Czym można wodę zabrudzić?
 • Dzieci wymieniają różne przyczyny zanieczyszczenia wód (płyny, proszki do prania, smary, śmieci).

8. Sposoby oczyszczania i oszczędności wody.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi