Scenariusze do inscenizacji pt. „Czerwony Kapturek”

Scenariusze do inscenizacji pt. „Czerwony Kapturek”
2.5
2 oceny
Oceń

Scenariusz nr 1


Temat:  Inscenizacja bajki „Czerwony Kapturek”

 

Cel:

 

 • wzbogacenie słownika czynnego dzieci,
 • wyrabianie umiejętności słuchania,
 • tworzenie przez dzieci pomysłów do inscenizacji (rozwijanie myślenia dywergencyjnego),
 • aktywizowanie myślenia twórczego.

 

Środki: przeźrocza z bajką „ Czerwony Kapturek”

 

Inspiracje:  elementy garderoby do zabawy tematycznej (czerwona czapeczka, koszyk, fartuszek)

 

Przebieg:

 

1. Przedstawienie dzieciom utworu J. Brzechwy „Czerwony Kapturek” – przeźrocza: oglądane bez czytania tekstu.


2. W trakcie oglądania bajki, próba układania dialogów pomiędzy poszczególnymi bohaterami bajki.


3. Zachęcam dzieci do wymyślenia innego zakończenia bajki.

 

4. Ćwiczenia dramowe: „ Jakiego bohatera bajki  przedstawiam?”.
Propozycje dzieci (zagadki), jedno dziecko przedstawia ruchem jedną postać z bajki – grupa odgaduje,

 

5. Wyrażanie emocji niewerbalnie – malowanie farbą uczuć jakie wywołała bajka.

 

Scenariusz nr 2


Temat: Tworzenie scenariusza do bajki „ Czerwony Kapturek”

 

Cel:

 

 • wzbogacanie zakresu słownika czynnego,
 • ćwiczenia dramowe „stop – klatka, obraz ożywiony”,
 • rozbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze,
 • wdrażanie do porozumiewania się w grupie, umiejętność słuchania i mówienia.

 

Środki:  instrumenty, „chmurki”, taśma, kłębek wełny, maszyna do pisania,

 

Inspiracje: kamera , telewizor, maska.

 

Przebieg:

 

1. Nagrywanie na kamerę video dzieci w czasie dowolnych zabaw i
oglądanie „siebie” na żywo.

 

2. Zabawa „ Z czym kojarzy ci się ten przedmiot? (kamera),
odpowiedzi dzieci zapisujemy i próbujemy wyszukać ilustracje , rysunki związane z tym przedmiotem - stworzenie mapy myśli.

 

3. Rysujemy scenariusz - zabawa rysunkowa, dzieci otrzymują sztywne
kartoniki, na których rysują według własnego pomysłu „kadry” do filmu „Czerwony Kapturek”.

 

4. Gotowe kadry sklejamy taśmą i powstaje „nasz” film.

 

5. Zabawa inscenizowana:
- jedno chętne dziecko jest reżyserem jednego „kadru”, nauczyciel wprowadza fragment tekstu z książki J. Brzechwy „ Bajki samograjki”: ... snuj się, snuj bajeczko, a było to tak... niedaleczko... Kadr, na który przypadnie koniec „wyliczanki” – tekstu bajki , stanowi „stop klatkę” – dzieci przyjmują pozycję z kadru.

 

6. Umiejętność porozumiewania się w grupie:
Dzieci siedzą w kole i opowiadają bajkę o Czerwonym Kapturku, ile zapamiętało każde, w trakcie opowiadania przekazywany jest kłębek wełny: dziecko, które opowiada, musi kontynuować opowieść swojego poprzednika, następnie podaje kłębek wybranemu koledze i tak powstaje „pajęcza nić” – uświadomienie dzieciom, że trzeba słuchać uważnie o czym się mówi, by móc opowiadać dalej.

 

7. Zabawa z wyliczanką - „Układamy dialogi do bajki”:
Dzieci inscenizują kadr, na który wypadnie „ obraz ożywiony” z dialogiem postaci na nich narysowanych.

 

8. Zabawy muzyczne - dźwięk, którego instrumentu pasuje do danej
postaci z bajki.

 

Scenariusz nr 3


Temat: Tworzenie scenografii do bajki „Czerwony Kapturek”

 

Cel:

 

 • kształtowanie wyobraźni twórczej,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów w wykonaniu dekoracji, elementów scenografii,
 • wdrażanie do samodzielności, wytrwałości,
 • rozbudzanie zaufania we własne możliwości twórcze.

 

Pomoce: taśma klejąca, spinacze, arkusze papieru szarego, materiał, kolorowa, bibuła karbowana nożyczki, klej, zszywacz (tylko dla nauczyciela)

 

Przebieg:

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi