Scenariusze zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusze zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6 letnich
Oceń
{

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Szczególnie wyraźnie zaczynają się one nasilać u dzieci po 5 roku życia. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej odporności organizmu, bądź są skutkiem przebytych chorób, a jeszcze inne wywodzą się z błędów wychowawczych, nieodpowiednich warunków życia.

Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Szczególnie wyraźnie zaczynają się one nasilać u dzieci po 5 roku życia. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej odporności organizmu, bądź są skutkiem przebytych chorób, a jeszcze inne wywodzą się z błędów wychowawczych, nieodpowiednich warunków życia.


W literaturze przedmiotu można uzyskać dane statystyczne na podstawie bilansów zdrowia prowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka, z których wynika, że 30%dzieci 4 letnich i 40% 6 latków zakwalifikowano do grup dyspenseryjnych (z wadami postawy). Blisko połowa przedszkolaków nie uzyskuje norm minimum sprawności fizycznej. Najczęściej występującym odchyleniem od normy na tym etapie rozwoju (50%-70%)są nieprawidłowości w obrębie kończyn dolnych.
- Nadmierna koślawość kolan
- Szpotawość kolan
- Płaskostopie
- Koślawość stóp
Deformacje kolan stępu i stóp występują zwłaszcza u dzieci otyłych. U dzieci nadmiernie szczupłych występuje najczęściej niedostateczne wykształcenie krzywizn fizjologicznych
- Plecy płaskie- zmniejszone przodopochylenie miednicy, które w dalszej konsekwencji powodują powstawanie skoliozy
- Skoliozy - skrzywienie boczne kręgosłupa
Ponadto u 30% dzieci zaobserwowano tendencje do pogłębiania krzywizn fizjologicznych.
Zniekształcenie w układzie ciała są czasem mało zaznaczone i błędy takie łatwo wyrównać i usunąć ogólnie wzmacniając organizm stosując więcej ruchu i systematyczne ćwiczenia oraz konsekwentne przyzwyczajanie do prawidłowej postawy.

Wszelkie zaniedbania doprowadzić mogą do utrwalania się złych nawyków i spowodować zniekształcanie się kości i stawów, które przerodzą się w trwałe wady budowy. Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowanych form aktywiści ruchowej rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym przedszkolaków.

Mając świadomość tego również w swojej grupie dostrzegłam dzieci, u których ten problem istnieje. Wspólnie z koleżanką opracowałyśmy program autorski do gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu pt. „Dzieci się gimnastykują i plecy prostują”. Zostały stworzone dwie grupy wśród dzieci 5 i 6 letnich
Swoją prace rozpoczęłam od uświadomienia rodzicom przyczyn powstawania wad postawy i zagrożeniach wynikających z ich zaniedbania oraz potrzebie profilaktyki. Zapobieganie wadom postawy u dzieci lub korygowanie pierwszych niekorzystnych jej symptomów nie może obyć się bez ich współpracy, poprzez stworzenie dziecku odpowiednich warunków do nauki i zabawy w domu poprzez przystosowanie otoczenia do wypoczynku dziennego i nocnego.

Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga również odpowiedniej motywacji do ćwiczeń, w czym bardzo pomocni są świadomi rodzice.
Po uzyskaniu opinii lekarza przystąpiłam do pracy zapraszając rodziców do udziału w ćwiczeniach. Chętni otrzymali zestawy ćwiczeń do pracy indywidualnej w domu, oraz odpowiednią literaturę. Nawiązałam również współpracę z wychowawcami grup, w których prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w celu ujednolicenia oddziaływań.

W związku z tym, że dziecko znaczną część swojego życia spędza w przedszkolu szczególna rola w procesie korekcyjnym oraz profilaktyce przypada wychowawcom. Przestrzeganie zasad higieny pracy i wypoczynku, zapewnienie dzieciom dostatecznej ilości ruchu oraz podtrzymywanie u dzieci motywacji do czynnego udziału w zajęciach korekcyjnych. W gimnastyce wyrównawczej i korekcyjnej wykorzystuje się właściwie wszystkie metody i formy stosowane w wychowaniu fizycznym: naśladowczą, zabawową, improwizacji, ilustracji czy opowieści ruchowej, zadaniową, ścisłą, pokazową, opisowa, bezpośredniej celowości ruchów, systematyczną, analityczną oraz kombinowane.

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi