Segregować każdy może - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu

Segregować każdy może - scenariusz zajęć dydaktycznych w przedszkolu
2.6
9 ocen
Oceń

Grupa: VI „Delfinki”

Temat dnia: Segregować każdy może.

Czas trwania: 2 x 30 min.

Cele ogólne:
Poznawczy: Poznanie sposobów sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi.
Kształcący: Kształcenie umiejętności kolejnego wypowiadania podczas rozmów z całą grupą, uczenie się słuchania swoich kolegów.
Wychowawczy: Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o Ziemię.

Cele szczegółowe:
KAT. A (dziecko zna, wie)
- wie, jak dbać o środowisko,
- wie, jak prawidłowo segregować śmieci,
KAT. B (dziecko rozumie)
- rozumie polecenia nauczyciela,
- rozumie na czym polega segregacja śmieci,
- rozumie potrzebę segregacji odpadów,
- rozumie, że duża ilość odpadów ma negatywny wpływ na środowisko naturalne,
- rozumie pojęcie recykling,
KAT. C (dziecko potrafi)
- potrafi wypowiadać się na dany temat,
- potrafi podać przykłady, jak dbać o Ziemię,
- potrafi wykonać z dostępnych materiałów grzechotkę,
- potrafi poruszać się w rytm muzyki,
- potrafi rozwiązać zagadki przyrodnicze.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.

Metody:
- pogadanka,
- aktywizujące,
- pokaz,
- działań praktycznych,
- problemowa.

Środki dydaktyczne: paczka z listem, nagrania dźwiękowe, kartoniki z cyframi, obrazki przedstawiające zanieczyszczony i czysty krajobraz, buźki wesołe i smutne, piłka, kosze w 4 kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym, różne odpady, plansze dydaktyczne przedstawiające „drogę” śmieci, szarfy, janczary, płyta CD z piosenką „Wesoły pląs” i „Wszyscy są, witam Was”, puszki po napojach, butelki plastikowe, ryż, kasza, ziarenka kukurydzy, papier kolorowy, bibuła, klej.

 

Przebieg zajęć

 

  • Powitanie piosenką

„Wszyscy są, witam was.
Zaczynamy bo już czas.
Jestem ja, jesteś ty.
Raz, dwa, trzy.

 

  • „List od Ziemi” – odszyfrowanie tajemniczego kodu do przesyłki na podstawie nagrania, odczytanie listu, rozmowa na temat jego treści.

 

  • Na tablicy umieszczone są kartoniki z cyframi, które tworzą tajemniczy szyfr do paczki. Nauczyciel puszcza nagranie, a dzieci starają się odszyfrować tajemniczy kod. Następnie układają z rozsypanki cyfr kod, który odgadły. Nauczyciel czyta list od Ziemi, rozmawia z dziećmi na temat jego treści.

 

  • Segregowanie obrazków przedstawiających zanieczyszczony i czysty krajobraz. Wypowiedzi na temat krajobrazów i uczuć jakie one wywołują u dzieci. Oznaczenie „trosk Ziemi” smutną buźką i „radości” – wesołą.

 

  • „Jak pomogę Ziemi?” – zabawa słowna metodą niedokończonych zdań. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozpoczyna zdanie i turla piłkę do wybranego dziecka.

 

  • Rozmowa na temat potrzeby segregowania śmieci.  Omówienie plansz dydaktycznych przedstawiających „drogę śmieci” – wprowadzenie pojęcia recykling.

 

  • „Badamy zawartość kosza na śmieci” – segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników. Dzieci maszerują przy dźwiękach muzyki wokół utworzonego wysypiska śmieci, na przerwę w muzyce podnoszą 1 odpad i wrzucają go do odpowiedniego pojemnika.

 

  • „Ekoinstrumenty ” – wykonanie z dostępnych materiałów grzechotek. Zadaniem dzieci jest wykonanie z puszek po napojach grzechotek. Dzieci wsypują do puszek różne ziarenka, zaklejają otwór puszki plastrem, po czym ozdabiają papierem kolorowym grzechotkę.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi