Senariusz zajęć umuzykalniających - Zawód kucharza

Senariusz zajęć umuzykalniających - Zawód kucharza
Oceń

Senariusz zajęć umuzykalniających - Zawód kucharza

Scenariusz zajęć umuzykalniających 

 

Grupa przedszkolna: 6-latki 

 

Temat kompleksowy: Zawód kucharza  

 

Temat zajęć: Najłatwiejsze ciasto 

 

Czas trwania zajęć 30 minut. 

 

Cele ogólne:  

 

 • kształtowanie u dziecka poczucia rytmu; 
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka w mowie i śpiewie; 

 

Cele szczegółowe: 

 

 • dziecko rozróżnia dźwięki wysokie i niskie; 
 • dziecko umie zaśpiewać piosenkę „Pychotka-Smakotka”; 
 • dziecko potrafi rytmicznie recytować tekst piosenki „Pychotka-Smakotka”; 
 • dziecko zna pojęcia f  - forte (głośno) i p - piano (cicho); 
 • dziecko różnicuje muzykę cichą i głośną; 
 • dziecko potrafi wymienić składniki potrzebne do upieczenia szarlotki; 

 

Forma wychowania muzycznego: 

 

śpiew i ćwiczenie mowy –  śpiew jest jedną z podstawowych form wychowania muzycznego w przedszkolu. Piosenka jest natomiast najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć. Piosenka wzbogaca świat uczuć dziecka, kształtuje jego postawę estetyczną, wpływa na aktywność, która przenosi się na inne dziedziny działalności dziecka. Na prostym tekście piosenki dziecko jest w stanie zaobserwować rytm, metrum, linię melodii, dynamikę oraz nastrój utworu muzycznego. Dziecko śpiewając w grupie przedszkolnej doświadcza wspólnoty z innymi dziećmi. Śpiew wzmacnia aparat głosowy, rozwija klatkę piersiową, dotlenia organizm i wpływa pozytywnie na system nerwowy.  

 

Bloki ćwiczeń: 

 

Uwrażliwianie dziecka na: 

 

 • dźwięki wysokie i niskie  
 • dynamika dźwięku i jej zmiany  
 • kształcenie poczucia rytmu  

 

Kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dziecka: 

 

 • wykorzystanie mowy w zadaniach twórczych  
 • improwizacje wokalne  

 

Formy organizacji pracy dydaktycznej: 

 

indywidualna, zbiorowa, grupowa; 

 

 

 

Metody wspierania aktywności edukacyjnej uczniów: 

 

informacyjna:   

 

-wyjaśnienie pojęć forte i piano; 

 

analityczno-percepcyjna:  

 

- poznanie i zapamiętanie tekstu i melodii piosenki; 

 

problemowo-twórcza:  

 

-rytmiczna improwizacja wokalna; 

 

Środki dydaktyczne:

magnetofon, płyta CD, cymbałki, drewniane miski, łyżki, ciasto -szarlotka  

 

Przebieg zajęć 

 

1.Część wstępna: 

 

piosenka na powitanie  „Całuski” (tekst piosenki załącznik nr. 1) 

 

ćwiczenia oddechowe – dzieci stają w lekkim rozkroku, dłonie kładą na biodrach. Wykonują pełen wdech nosem, napinając mięśnie brzucha i zatrzymując przez moment powietrze. Następnie wypuszczają wolno powietrze ustami. 

 

2.Część podstawowa: 

 

wyjaśnienie pojęć f-forte i p-piano – utwory muzyczne można wykonywać na wiele różnych sposobów. Można je grać cicho, głośno lub bardzo głośno. Głośność melodii określa dynamika. Żeby muzycy wiedzieli jak wykonywać melodię, głośno czy cicho, wymyślono znaki dynamiczne. Nauczyciel prezentuje dwa znaki dynamiczne: f – forte czyli głośno i p – piano czyli cicho. Nauczyciel nawiązuje wypowiedzią do wykonania piosenki na powitanie - „Całuski”.  

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi