Żłobek Jaś i Małgosia (Siedlce)

Żłobek Jaś i Małgosia
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Żłobek Jaś i Małgosia jest czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 również w ferie i wakacje. Nie pracujemy tylko w święta i w dni ustawowo wolne od pracy. Placówka zapewnia:     profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat,     całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe (catering),     usługi pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami liczbę personelu,     zaspokojenie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka,     prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem,     działania profilaktyczne, korekcyjno – naprawcze i promujące zdrowie,     opiekę pielęgniarki, logopedy, psychologa,     zabawy z językiem angielskim przy muzyce,     zajęcia z logorytmiki,     zajęcia plastyczne (malowanie kredkami, farbami, wycinanie, lepienie z ciastoliny, itp.),     bajkoterapię, muzykoterapię,     globalne czytanie,     badania w...

Kolorowanki