Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi (Sieradz)

Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi
zobacz więcej (148)

Opis obiektu

Przedszkole nr 6 w Sieradzu to miejsce, w którym panuje miła i przyjazna atmosfera. Nasi pracownicy dbają o dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Staramy się budować w dzieciach system wartości, wpajać im normy zachowań oraz uczyć ich akceptacji i tolerancji.

Galeria

Program nauczania

Program dydaktyczny w przedszkolu dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka. Wspieramy też jego pasje i pomagamy je realizować. Duży nacisk kładziemy na edukację prozdrowotną. chcemy wpajać zasady prawidłowego odżywiania i bezpiecznych zachowań.

W przedszkolu oferujemy nie tylko bogaty program dydaktyczno-wychowawczy, ale również szeroki wybór zajęć dodatkowych.

Kolorowanki