„Skarby jesieni”- zabawa dydaktyczna dla grupy 3 latków

„Skarby jesieni”- zabawa dydaktyczna dla grupy 3 latków
3.0
2 oceny
Oceń

TEMAT: „Skarby jesieni”- zabawa dydaktyczna. Manipulowanie materiałem przyrodniczym.

CELE OGÓLNE:

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- doskonalenie przeliczania w dostępnym zakresie
- zachęcanie do czekania na swoją kolej,
- wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- dziecko klasyfikuje według kształtu,
- dziecko rozpoznaje przez dotyk i nazywa kasztan, orzech i szyszkę,
- dziecko przykleja koła na linii,
- dziecko reaguje na sygnał nauczyciela.
 
METODY:
- pokaz,
- pogadanka,
- praktyczne działanie - przeliczanie, klejenie,
- zabawa dydaktyczna,
- zabawy improwizujące treść piosenki.

FORMY PRACY:
indywidualna,
zbiorowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- ilustracja „Pani Jesień”,
- nagrania: „Jesienna śpiewanka”,
- szyszki, orzechy i kasztany,
- szarfy,
- małe obręcze,
- paski papieru, papierowe koła,
- klej.

 

PRZEBIEG:

 

1. Powitanie - Piosenka „Witaj...”.

2. Krótkie wprowadzenie w temat zajęcia, przypomnienie treści z zajęcia poprzedniego.

 

3. Zabawa dydaktyczna „Co to jest?” - rozpoznawanie przez chętne dzieci „skarbów jesieni” (kasztan, orzech, szyszka) przez dotyk.

 

4. Zabawa przy piosence „Jesienna śpiewanka” - improwizacja ruchowa treści piosenki.

 

5. „Tworzymy zbiory” - zabawa dydaktyczna w tworzeniu zbiorów.

 

Nauczyciel prezentuje 3 obręcze, przelicza je, nazywa kolory. Następnie rozdaje dzieciom po jednym „skarbie”, dzieci po kolei wkładają swój przedmiot do odpowiedniej obręczy. Powstaje zbiór szyszek, orzechów i kasztanów.

 

6. Zabawa ruchowa „Toczymy kasztanki” - dzieci otrzymują po jednym kasztanie. Kiedy słychać muzykę dzieci toczą kasztan, na przerwę podnoszą go do góry, jak najwyżej.

 

7. „Nawlekamy korale” - dzieci siadają na dywanie ze swoim kasztanem. Nauczyciel układa na środku szarfy imitujące nić i rozpoczyna układanie korali. Dzieci kontynuują układanie czekając na swoja kolej.

 

8. „Korale dla mamy” - praca plastyczna. Dzieci przyklejają papierowe koła do przygotowanych pasków.

 

9. Zakończenie. Ocena (pozytywna) wykonanych prac.

 

 

Autor:  Jolanta Oleksiak

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi