Przedszkole Integracyjne Parkowe Skrzaty (Skawina)

Przedszkole Integracyjne Parkowe Skrzaty
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przedszkole Integracyjne Parkowe Skrzaty realizuje edukację włączającą. Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością umysłową.     Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne.  A zatem społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego.  Dla oświaty i dla szkół będzie to oznaczało zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole.   Fundacja INKLUZJA - Eduakcja Włączająca

Najbliższe wydarzenia w Krakowie

Przedszkola w pobliżu

Kolorowanki