Śniadanie Wielkanocne - uroczystość w grupie integracyjnej dzieci 6-letnich

Śniadanie Wielkanocne - uroczystość w grupie integracyjnej dzieci 6-letnich
Oceń

Śniadanie Wielkanocne

Cele ogólne:

 • pogłębianie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych (święcenie pokarmów, święconka, barwienie jaj, śmigus–dyngus, lany poniedziałek, potrawy wielkanocne)
 • dzielenie się własnymi, rodzinnymi tradycjami Świąt Wielkanocnych przez dzieci i rodziców
 • udział dzieci w nakrywaniu i przygotowywaniu śniadania wielkanocnego w sali przedszkolnej
 • nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas uroczystości z udziałem rodziców


Cele operacyjne:

 • dziecko pogłębia wiedzę na temat zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych
 • rozumie pojęcie: rodzice, dzieci, dom rodzinny
 • chętnie i czynnie uczestniczy w uroczystościach związanych z tradycjami rodzinnymi
 • pomaga w przygotowaniu śniadania wielkanocnego w sali przedszkolnej
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości z udziałem rodziców
 • jest życzliwe i otwarte w kontaktach z dziećmi wymagającymi  pomocy i opieki


Metody:

 • słowna, czynna, zabawowa


Środki dydaktyczne:

 • baranek upieczony wg formy, rzeżucha, stroik świąteczny ze  wschodzącymi ziarnami zbóż, jajka- stroiki, serwetki z, motywami świątecznymi, prace dzieci: pisanki, koszyczki, stroiki i karty wielkanocne, pisanki - wydmuszki, farby plakatowe, tekst wiersza "Baranek wielkanocny" i tekst piosenki "Pisanki", potrawy wielkanocne przygotowane przez Radę Rodziców.


Przebieg uroczystości:

1. Wspólne oglądanie przez rodziców i dzieci wykonanych: pisanek, koszyczków, stroików i kart wielkanocnych na konkurs pt. "Wielkanocne rozmaitości" zorganizowany w holu przedszkola.

 • Grupa dzieci 6 – letnich otrzymała dyplom z wyróżnieniem w kategorii: "Kartka wielkanocna"
 • oglądanie kącika wiosennego i wielkanocnego w sali przedszkolnej grupy dzieci 6-letnich

2. Wspólne nakrywanie i przygotowanie śniadania wielkanocnego przez rodziców i dzieci:

 • dzieci ustawiają stoły, krzesełka, nakrywają obrusy, rozkładają serwetki i stroiki wielkanocne
 • rodzice roznoszą potrawy wielkanocne

3. Powitanie rodziców i dzieci przez panią Dyrektor.
4. Występy przedszkolaków: recytowanie wiersza przez dzieci:
Baranek cukrowy ma złociste różki, pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki, a gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja i cichutko beczy: Święta Alleluja.
Śpiewanie piosenki:
Pisanki, pisanki jajka malowane,nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek...
Przeniesienie baranka upieczonego wg formy na środek stołu wielkanocnego.
5. Wspólna degustacja potraw i przysmaków wielkanocnych
dzieci podają nazwy potraw: jajka, chleb, kiełbaska, chrzan, baba wielkanocna, sernik, sałatki wiosenne.
6. Wypowiedzi rodziców i dzieci na temat własnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

 • malowanie przez rodziców i dzieci wydmuszek farbami plakatowymi

7. Zabawa: "Mamo, Tato zgadnij, która moja pisanka ?" - rodzice rozpoznają prace plastyczne swoich dzieci.
8. Symboliczne polanie wodą wszystkich uczestników uroczystości przez panią Dyrektor w nawiązaniu do tradycji Lanego Poniedziałku

 • "Zaczarowany koszyczek" - odgadywanie przez dzieci zawartości koszyczka
 • poczęstowanie przedszkolaków cukierkami przez panią Dyrektor

9. Zakończenie uroczystości i porządkowanie sali.

 • dzieci zabierają do domów wykonane przez siebie kurczątka.


Opracowały: Danuta Gabryś, Maria Maciejewska

Twoje uwagi i pomysły

Tagi