Śniegowe płatki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Śniegowe płatki - scenariusz zajęć dydaktycznych w grupie 3 latków
4.0
2 oceny
Oceń
{

TEMAT:

 • „Śniegowe płatki” – wydzieranie różnorodnych kształtów z papieru

OBSZARY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 • Obszar 14 – Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania;
 • Obszar 11 – Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
 • Obszar 8 – Wychowanie przez sztukę – muzyka;
 • Obszar 9 – Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 • Obszar 1 – Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

CELE:

 • eksperymentowanie z wykorzystaniem papieru;
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej podczas poznawania różnych faktur papieru;
 • nabywanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • rozpoznawanie i nazywanie koloru białego;
 • nazywanie typowych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, zwrócenie uwagi na zmianę wyglądu otoczenia po opadach śniegu;
 • wyrażanie ekspresji twórczej w sferze ruchowej;
 • rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń – rozwijanie samodzielności w sytuacjach dnia codziennego;

METODY:

 • Podające: rozmowa, objaśnienia
 • Poszukujące: samodzielnych doświadczeń
 • Ekspresyjne: zabawa ruchowe, metoda żywego słowa
 • Praktyczne: zadania stawiane dziecku

FORMY ORGANIZACYJNE:

 • indywidualna
 • zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • tekst wiersza A. Łady – Grodzickiej
 • makieta ilustrująca treść wiersza
 • pudełko sensoryczne
 • kwadraty białego papieru, tacki, niebieskie kartony, klej
 • muzyka do zabawy ruchowej

 

Przebieg zajęć


1. „Śnieg” – słuchanie wiersza A. Łady – Grodzickiej
Lecą białe płatki z nieba
z góry, na dół tak jak trzeba.
Dookoła biało wszędzie
I niedługo bałwan będzie.
Białe płatki mróz kochają
Bo on sprawia, że śniegiem się stają.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • wprowadzenie do zajęć
 • ćwiczenia koncentracji uwagi

2. Rozmowa z dziećmi:

 • Co w zimie leci z nieba?
 • Jakie są płatki śniegu?
 • Dlaczego na dworze zimą jest biało?

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • rozwijanie aktywności werbalnej
 • nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (śnieg, mróz)

3. „Jesteśmy płatkami śniegu” – ćwiczenia z zakresu analogii personalnej przy muzyce
Nauczyciel opowiada, a dzieci starają się wyobrazić sobie, jak może czuć się płatek śniegu. Próbują wyrazić to za pomocą ruchu oraz mimiki.
Wyobraźcie sobie,że jesteście płatkami śniegu.Każdy z was jest inny, piękny, niepowtarzalny. Poruszacie się lekko, delikatnie, tańczycie wirując wkoło. Jest wam dobrze, czujecie się wspaniale. Wokół siebie spotykacie inne płatki śniegu. Delikatnie się z nimi witacie, głaszczecie je, tańczycie delikatnie, na paluszkach. A teraz opadacie wolniutko na ziemię, zamykacie oczy i wyobrażacie sobie, jak wygląda śniegowy świat.
Dzieci otwierają oczy, próbują opowiedzieć, jak się czuły, kiedy były płatkami śniegu.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze ruchowej

4. „Z czego możemy wykonać śniegowe płatki” – zabawa sensoryczna
Nauczycielka prezentuje pudełko, w którym znajdują się materiały o różnych fakturach. Dzieci wybierają różnego rodzaju kartki białe i próbują opisać je.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela:

 • rozwijanie wrażliwości dotykowej
 • kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru materiałów do wykonania płatków śniegu
 • rozpoznawanie i nazywanie koloru – biały

5. „Śniegowe płatki” – wydzieranie z papieru

Twoje uwagi i pomysły

Tagi